Archiv pro měsíc: Leden 2014

Dánský modelový program pro veřejné knihovny

Projekt Dánské agentury pro kulturu a soukromé dobročinné společnosti Realdania s názvem Modelový program pro veřejné knihovny představuje interaktivní webový katalog, přehled podnětů, nápadů a nástrojů pro budování moderních veřejných knihoven. Přináší zejména nové poznatky a návrhy v oblasti tvorby funkční interiérů knihoven (včetně příkladů dobré praxe).

Program tvoří tři části:

  1. Proměny veřejné knihovny – popisují velké společenské a technologické změny, které se týkají knihoven (např. digitalizace)
  2. Designové výzvy – to je výčet průřezových strategických výzev v knihovnách (prezentace dokumentů, různí uživatelé-různé potřeby, více služeb pod jednou střechou), prostorové a specifické funkční výzvy (souhra knihovny s městkým prostorem, různé zóny a prostory v knihovně, kavárna v knihovně)
  3. Příklady dobré praxe – inspirace na příkladech patnácti knihoven z Dánska, Švédska, Finska a Nizozemska, které jsou zajímavé inovativním řešením prostor a funkcí moderních veřejných knihoven.

Modelový program názorně ukazuje, jak je možné dospět k optimální souhře prostoru a požadované funkčnosti (poskytování služeb) v knihovnách dneška. Je to vítaný přehled severské inspirace, který může české knihovny podnítit především při zvažování renovace nebo revitalizace knihovny, v lepším případě při plánování nových budov knihoven.

Program v nejednom bodě navazuje mimo jiné na Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Mezi společné body patří orientace služeb na elektronickou dostupnost dokumentů, cílení služeb na různé skupiny uživatelů v knihovně (různé aktivity pro různé cílové skupiny) nebo důraz na funkci knihovny jako místa (ať už jako místa setkávání nebo tvůrčího rozvoje).

Modelový program jde v porovánání s českou Koncepcí ještě dál a řeší zejména větší důraz na spolupráci s místní komunitou (každá cílová skupina uživatelů si žádá jiné služby a jiný přístup), program v knihovnách si lidé tvoří sami (my vám nabízíme prostor a vy si tam dělejte co chcete), zaměření na prostorové řešení knihoven (každé místo v knihovně má svůj význam a využití).

Současný trend jednoznačně směřuje k myšlence „méně knih na regálech, ale o to více života v knihovnách.“

Nechte se inspirovat, proklikejte se anglickou verzí dánského modelového programu pro veřejné knihovny pod názvem Model Programme for Public Libraries. Pokud vás program zaujal a chcete se k němu vyjádřit, nebo víte o příkladu dobré praxe z českých knihoven a chcete se o něj podělit, navštivte facebookový profil projektu Modelprogram for folkebiblioteker.

Zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

Úvodní slide prezentace Quo vadis, knihovno?

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem informačního letáku a videospotu, a zejména zrealizovat nejdůležitější stanovený úkol – zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech krajských knihovnách v České republice.

Titulní list brožury Trendy českého knihovnictví

Informační brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout existuje také v tištěné podobě, stejně tak leták Otevíráme novou kapitolu knihovnictví. Videospot můžete zhlédnout na YouTube. Zhodnotit roadshow přednášek nám pomohlo 294 kolegů z celkem 657 účastníků roadshow. A jaké jsou výsledky?

Více informací naleznete v podrobném zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno? za rok 2013.