Archiv pro měsíc: Leden 2015

IFLA Trend Report

Přístup k informacím, online vzdělávání, ochrana osobních údajů, hyperkonektivita a nové technologie. To jsou podle Mezinárodní federace knihovnických asociací (IFLA) hlavní směry, které budou formovat informační společnost v následujících letech. IFLA Trend Report definuje pět trendů, které budou klíčové pro další směřování knihoven:

1. Přístup k informacím

Pokud je tak snadné informace sdílet, může je někdo doopravdy vlastnit? Nové technologie umožňují přístup k stále většímu množství informací, na druhou stranu se mohou stát i bariérou a vyloučit ty, kteří je neumí využívat. Kvantita informací, jejich rozmanitost a dostupnost představuje nové výzvy pro knihovny. Stále důležitější postavení v informační společnosti zastává informační a digitální gramotnost. Nedostatečná schopnost získávat a zpracovávat informace může představovat překážku v přístupu k online zdrojům a potenciálně vést k rozšíření digitální propasti. Hranice mezi producenty a uživateli informací se stírají, proto jsou otázky vlastnictví informací a obsahu stále složitější.

IFLA Trend 1

2. Online výuka

Je-li online vzdělávání zdarma, tak kolik doopravdy stojí? Online vzdělávání bude demokratizovat, ale i komplikovat výuku v globálním měřítku. Pokytování informačních a knihovnických služeb se mění pod vlivem velkého množství online výukových zdrojů a také díky vzestupu otevřeného přístupu k publikování (Open Access). Lze očekávat, že možnosti vzdělání budou díky elektronicky dostupným výukovým zdrojům bohatší, levnější a přístupnější. Na významu nabývá celoživotní vzdělávání, neformální a informální učení.

3. Soukromí a ochrana osobních údajů

Kdo profituje z vašich osobních údajů? Hranice soukromí a ochrany údajů budou nově vymezeny. Rozrůstající se objemy osobních údajů, které mají k dispozici vládní i komerčních instituce, budou sloužit k pokročilému profilování uživatelů, jež může sloužit nejenom k lepšímu cílení služeb, ale také k jednoduššímu sledování lidí pomocí sofistikovaných metod monitorování a filtrování metadat.  Tento možný vývoj, v jehož důsledku může dojít ke snazšímu zneužití citlivých údajů, představuje vážný dopad na lidské soukromí a důvěru v online svět.

IFLA Trend 3

4. Hyperkonektivní společnost

Kdo nejvíce využije větší transparentnosti a dostupnosti informací z veřejné správy – politici, občané nebo komerční společnosti? Hyperkonektivní společnost bude poslouchat a podporovat nové hlasy a skupiny. Současná společnost je stále více propojena online a umožňuje vznik nových politických hnutí na úkor tradičních politických stran. Iniciativy pro otevřené vládnutí (např. Open Government Partnership) a přístup k informacím z veřejné správy vedou k větší transparentnosti a orientaci veřejných služeb na občany. Velké objemy dat (tzv. „big data“) budou v různých oblastech podporovat efektivnější politiku založenou na důkazech, např. ve zdravotnictví, sociální péči nebo ochraně životního prostředí.

5. Nové technologie

Když váš telefon, vaše auto a vaše hodinky neustále vědí, kde se nacházíte – kdo potom vede váš život? Globální informační ekonomika bude proměněna pod vlivem nových technologií. Vývoj nových technologií se prolíná jako červená niť všemi informačními trendy, které IFLA sleduje. Šíření mobilních zařízení, s nimiž jsou lidé neustále připojeni, síťové senzory v domácích spotřebičích, 3D tisk nebo technologie automatického jazykového překladu proměnují globální informační ekonomiku. Jaké dopady bude mít tato situace na knihovny?

insights-document_cover_large

Nechte se inspirovat, více informací a podrobnější popis jednotlivých trendů naleznete v dokumentu Riding the Waves or Caught in the Tide: Insights from the IFLA Trend Report. Pokud vás trendy zaujaly, sledujte na sociálních sítích oficiální hashtag #iflatrends nebo navštivte facebookový profil IFLA.

Priorita 19: ohlédnutí za rokem 2014

Pracovní skupina Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 se v roce 2014 zaměřila na spolupráci s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz a věnovala se projektu Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz.

Hlavním cílem projektu byla příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich službách pro širokou veřejnost. Základní myšlenka byla převzata z projektu http://archiv.knihovny.cz/, který vznikl v roce 2004. Jak by měl takový informační portál vypadat? Zeptali jsme se samotných knihovníků, na dotazník přišlo téměř pět set odpovědí.

Na základě dotazníkového průzkumu vznikla funkční analýza webového rozhraní připravovaného informačního portálu. Kromě obecných požadavků na realizaci jsou součástí analýzy také návrhy zobrazení jednotlivých stránek (tzv. wireframe).

Wireframe mapa knihoven

V září roku 2014 jsme na základě doporučení Rady CPK provedli kvalitativní průzkum, který pomocí rozhovorů a testování prototypů zjišťoval uživatelské scénáře při práci s Centrálním portálem českých knihoven, a to na respondentech z řad čtenářů beletrie, studentů a vědců.

Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B. Realizace informační části portálu Knihovny.cz je předmětem projektu na rok 2015.