Archiv pro den: 06/01/2015

Priorita 19: ohlédnutí za rokem 2014

Pracovní skupina Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 se v roce 2014 zaměřila na spolupráci s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz a věnovala se projektu Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz.

Hlavním cílem projektu byla příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich službách pro širokou veřejnost. Základní myšlenka byla převzata z projektu http://archiv.knihovny.cz/, který vznikl v roce 2004. Jak by měl takový informační portál vypadat? Zeptali jsme se samotných knihovníků, na dotazník přišlo téměř pět set odpovědí.

Na základě dotazníkového průzkumu vznikla funkční analýza webového rozhraní připravovaného informačního portálu. Kromě obecných požadavků na realizaci jsou součástí analýzy také návrhy zobrazení jednotlivých stránek (tzv. wireframe).

Wireframe mapa knihoven

V září roku 2014 jsme na základě doporučení Rady CPK provedli kvalitativní průzkum, který pomocí rozhovorů a testování prototypů zjišťoval uživatelské scénáře při práci s Centrálním portálem českých knihoven, a to na respondentech z řad čtenářů beletrie, studentů a vědců.

Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B. Realizace informační části portálu Knihovny.cz je předmětem projektu na rok 2015.