Archiv pro měsíc: Březen 2015

Potřebují knihovny dobré public relations?

Samozřejmě, že potřebují. Knihovna coby veřejná služba, dostupná všem bez rozdílu a placená z peněz daňových poplatníků, má i v době rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií své nezastupitelné místo ve společnosti. A tuto pozici musí neustále upevňovat a obhajovat, nejenom před čtenáři a uživateli, ale zejména před svým zřizovatelem.

Téma public relations v prostředí veřejných knihoven nám přijde natolik významné, že jsme na jeho prozkoumání připravili samostatný projekt. Naším záměrem je sběr a šíření příkladů dobré praxe z oblasti technik a nástrojů public relations, které využívají české knihovny k budování a udržování vztahů s veřejností. Již v dubnu se můžete těšit na první příspěvek, ve kterém se podíváme na význam PR pracovníků v knihovnách!

Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihovno? Příklady dobré praxe public relations v českých knihovnách podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Do řešení projektu bude zapojen také dobrovolník, student Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Soubor všech příspěvků v rozšířené podobě plánujeme vydat v podobě e-knihy na konci roku 2015.