Archiv pro měsíc: Duben 2015

Dostupný luxus

Občas mám pocit, že něco úplně nepotřebuju. Nový potah na žehlicí prkno. Nebo lis na brambory. A pak si ten „zbytečný“ výdaj za pár stovek dopřeju a nestačím se divit. Se specialisty na vnější komunikaci je to podobné. Nepotřebujeme je, dokud je nemáme. Ale když je máme, divíme se, jak jsme mohli žít bez nich.

„To je tak skvělé, když mi potah z žehlicího prkna pořád nepadá a nesjíždí!“

Když hodnotím kvalitu PR práce nějaké organizace, v prvé řadě chci vědět, zda organizace má osobu zodpovědnou za PR. Jaké se nabízí odpovědi?

02a) PR dělá ředitel

b) PR práci fakticky vykonávají různé osoby, koordinuje to ředitel nebo nikdo

c) Organizace má PR pracovníka – ten buď dělá PR sám a nebo koordinuje práci dalších lidí

Áčko je obvykle tragédie. Ne kvůli osobě ředitele. Ředitelé bývají velice schopní lidé, komunikativní, mají řadu dobrých kontaktů. Mají jen jedinou vadu – nemají čas. Nebo vlastně – mají spoustu jiné práce. Vedle finančního řízení, personalistiky a dalších povinností je marketing služeb a PR prostě odsouzen do role chudé příbuzné (a nebo priority s neprioritním číslem 19). Nefunguje.

Béčko je obvykle tragédie. Pokud není jasně určena zodpovědná osoba, tak nám utíká mnoho dobrých příležitostí. Pro všechny je jejich část PR práce jen chudá příbuzná k hlavní pracovní náplni, a tak si splní konkrétní úkol (vysadit leták, sepsat text, postnout něco na Facebook) a končí. Nefunguje.

Kdybych měla knihovnám poradit jednu jedinou dobrou věc pro to, aby jejich komunikace s veřejností fungovala, poradila bych jim jasně pojmenovat, kdo je odpovědný za PR a jakou agendu má na starost. Proč?

  1. Řediteli se nesmírně uleví. Jasné komunikační úkoly a nápady rovnou předává k zpracování. Může s lecčím pomoct, ale nic na něm nevisí a nečeká se automaticky na jeho aktivitu.
  2. Ostatní pracovníci vědí, koho kontaktovat s dobrými nápady nebo problémy v komunikaci. Ředitele by s nimi nechtěli zatěžovat, ale když má někdo komunikaci v popisu práce, rádi se podělí.
  3. Určený pracovník se může dlouhodobě vzdělávat a rozvíjet vlastní zkušenosti a kontakty z minula. Novináři vždy vědí, na koho se obracet. Pracovník se stává časem kompetentnějším. Pouští se do zajímavějších a odvážnějších věcí.
  4. Určený pracovník je motivován oblast do hloubky promýšlet a přicházet s novými nápady a řešeními, protože její rozvoj závisí především na něm. Tady vznikají kreativní, nové, překvapivé a velice funkční věci.

Dovolte si luxus mít svého vlastního PR pracovníka. Kde ho vzít a nekrást? Návrhy příště!

Hledáme příklady dobré praxe PR v českých knihovnách

České knihovny pomalu objevují, že k oslovení uživatelů nestačí poskytovat dobré služby. Zjišťují, že je třeba znát cílové skupiny svých uživatelů, poznat jejich potřeby, přání a zvyky. To byl patrně jeden z důvodů, proč se v současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 objevil tematický okruh s názvem Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven.

Dílčí projekty vznikají nejenom v knihovnách, ale také na akademické půdě. Vypisují se marketingová témata na bakalářské a diplomové práce, studentská iniciativa stála např. za vznikem projektu MADOK! Marketing do knihoven. Přesto postrádáme systematickou a dlouhodobou podporu těchto snah, která by knihovníkům z veřejných knihoven poskytla pomoc při implementaci jednoduchých a funkčních základů marketingu a PR.

Kdo pro vás připravuje blog PR a komunikace?

Věra Ondřichová

Věra Ondřichová vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní se na volné noze věnuje neziskovým organizacím a jejich komunikaci s veřejností. Pro náš blog vyhledává příklady dobré praxe v českých knihovnách, připravuje rozhovory se zajímavými knihovníky a píše články.

 

Marek Pitaš

Marek Pitaš studuje obor Informační studia a knihovnictví na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Působí coby aktivní dobrovolník v Junáku – českém skautu z. s. a zajímá se o fotografování.
Pro náš blog pomáhá vyhledávat příklady dobré praxe, připravuje podklady k reportážím a fotí.

 

Pavlína LonskáPavlína Lonská postgraduálně studuje obor Informační věda na UISK FF UK a pod křídly Městské knihovny v Praze koordinuje projekty spjaté s Prioritou 19 při Koncepci rozvoje knihoven. Pomáhá Věře a Markovi se správným chodem projektu, spravuje web Koncepce.knihovna.cz a připravuje informační část portálu Knihovny.cz.