Archiv pro den: 23/04/2015

Hledáme příklady dobré praxe PR v českých knihovnách

České knihovny pomalu objevují, že k oslovení uživatelů nestačí poskytovat dobré služby. Zjišťují, že je třeba znát cílové skupiny svých uživatelů, poznat jejich potřeby, přání a zvyky. To byl patrně jeden z důvodů, proč se v současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 objevil tematický okruh s názvem Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven.

Dílčí projekty vznikají nejenom v knihovnách, ale také na akademické půdě. Vypisují se marketingová témata na bakalářské a diplomové práce, studentská iniciativa stála např. za vznikem projektu MADOK! Marketing do knihoven. Přesto postrádáme systematickou a dlouhodobou podporu těchto snah, která by knihovníkům z veřejných knihoven poskytla pomoc při implementaci jednoduchých a funkčních základů marketingu a PR.

Kdo pro vás připravuje blog PR a komunikace?

Věra Ondřichová

Věra Ondřichová vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní se na volné noze věnuje neziskovým organizacím a jejich komunikaci s veřejností. Pro náš blog vyhledává příklady dobré praxe v českých knihovnách, připravuje rozhovory se zajímavými knihovníky a píše články.

 

Marek Pitaš

Marek Pitaš studuje obor Informační studia a knihovnictví na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Působí coby aktivní dobrovolník v Junáku – českém skautu z. s. a zajímá se o fotografování.
Pro náš blog pomáhá vyhledávat příklady dobré praxe, připravuje podklady k reportážím a fotí.

 

Pavlína LonskáPavlína Lonská postgraduálně studuje obor Informační věda na UISK FF UK a pod křídly Městské knihovny v Praze koordinuje projekty spjaté s Prioritou 19 při Koncepci rozvoje knihoven. Pomáhá Věře a Markovi se správným chodem projektu, spravuje web Koncepce.knihovna.cz a připravuje informační část portálu Knihovny.cz.