Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Jaké je poslání českých knihoven?

Loga, značky, označení knihoven. Těmto tématům se začala pracovní skupina Priority 19 věnovat na jaře letošního roku. Zájem o téma vyústil v dvoudenní workshop pod vedením konzultantské společnosti Lovebrand, která se věnuje budování značek.

Plzen Workshop P19

Postoj ke značce vzniká především s asociacemi, které mají lidé uloženy v paměti a které si spojují se značkou, proto jsme brainstormovali ideální asociace spjaté s knihovnou. Přemýšleli jsme i nad nevýhodami knihoven (jejich znalost může dobře posloužit jako podklad pro práci s odbouráváním předsudků vůči knihovnám). Týmová práce vyústila v manifest knihoven, který v osmi bodech představuje stěžejní úlohy knihoven ve společnosti.

Chcete vědět více? Přijďte si poslechnout příspěvek s názvem Značka není jen logo, platí to i pro knihovny? na konferenci Knihovny současnosti 2015 (blok Služby v akci), která se uskuteční ve dnech 8.10. září 2015 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci.

Těšíme se na viděnou!

7 kroků pro úspěšnou spolupráci

Principem spolupráce je schopnost využít silné stránky druhých a nabídnout ty naše. Často to nestojí o moc víc, než trochu dobré vůle na obou stranách. A jak do toho konkrétně? 

litomysl deti kopou

 1. Vytipujte si spolupracovníka – kdo vám pomůže s vašimi cíli? Kdo vám přivede nové čtenáře, představí knihovnu speciální cílovce, umožní rozšířit služby na jiná místa města, umožní představit novou službu, lépe zpropaguje vaše akce nebo přinese peníze?
 2. Jak můžete vytipovanému být užiteční vy? Co asi řeší? Potřebuje nové zákazníky (posluchače, členy), atraktivní prostory, zpropagovat svoje akce u vaší cílovky, vaše know how (např. jak začít spolupracovat s Domovem pro seniory)?
 3. Domluvte si schůzku a představte budoucímu partnerovi, jak mu můžete být užiteční. Dávejte pozor, co ho zajímá, v průběhu nejspíš zjistíte, že mu můžete vyjít vstříc ještě jinak, než jste si mysleli.
 4. Vysvětlete, co je zajímavé oplátkou pro vás.
 5. Domluvte technické detaily.
 6. Udělejte vše, co jste slíbili, a v co nejvyšší kvalitě.
 7. Mějte radost z toho, co se vám povedlo!

Fotografie je ze společného projektu Městské knihovny Litomyšl a Regionálního muzea v Litomyšli s názvem Archeologie s příběhem. Více o něm za týden.

 

Chybí vám noví čtenáři, peníze nebo prostory? Zkuste spolupráci

Občas někoho zajímá, čím se liší PR komerčních firem od PR neziskovek nebo veřejných organizací. Moc rozdílů tam není, principy jsou stejné a kdo dělal PR v agentuře, bude to umět i v knihovně. Ale jeden rozdíl je ohromný a hraje pro nás. Je to ochota spolupracovat.

Proč s námi jiní rádi spolupracují?

Máme málo peněz, máme dokonce i málo lidí, ale něco přece jen máme. Zajímavé prostory v centru města nebo na velkých sídlištích. Nástěnky (tedy propagační prostor) uvnitř knihoven. Úctyhodné renomé. Ředitele s mnoha zajímavými kontakty. Know how v oblasti informačního vzdělávání. Usměvavé a sympatické knihovníky.

 

Proč sami rádi spolupracujeme s druhými?

Když se podíváme kolem sebe, určitě najdeme někoho, s kým by se nám vyplatilo spolupracovat. Co hledáme a potřebujeme my, knihovny? Nové čtenáře? Mladší čtenáře? Zájem učitelů středních škol? Čtenáře ze specifické sociální vrstvy? Více výpůjček? Podporu místních firem? Více elektronických výpůjček? Větší návštěvnost na akcích? Dobrovolníky? Pomoc při organizaci akce pro veřejnost? Důvěru a zájem obyvatel města? Zájem nečtenářů o problémy knihovny? Kávu na akce zdarma?

S kým můžeme užitečně spolupracovat?

 • Místní média: rádio, televize, noviny, weby…
 • Místní spolky: útulek pro zvířata, skauti, zahrádkáři…
 • Jiné veřejné organizace: kino, muzeum, plovárna…
 • Soukromníci: lékaři, knihkupci, papírnictví, kavárna…
 • Velké soukromé firmy: supermarket, realitní kancelář…
 • Vzdělávací instituce vč. soukromých: školy, jazykovky…
 • Veřejné akce: Noc kostelů, dětský den…

Čtenářem třeba o půlnoci 

Když chtěla Městská knihovna v Praze dostat nečtenáře do svých prostor a ukázat jim, jaké služby poskytuje, zapojila se do Muzejní noci. Díky jedné noci (a mnoha dnům příprav) přišlo do knihovny velké množství lidí, kteří by tam jinak nezašli. Knihovníci měli možnost s lidmi mluvit, ukázat jim šíři služeb knihovny, pozvat je mezi čtenáře, ba dokonce je rovnou – třeba o půlnoci – registrovat.

„Účast v Pražské muzejní noci je teď už tradicí a spojení s dobře známou a celopražsky organizovanou akcí se knihovně vyplácí. Každý rok Ústřední knihovnu a pobočku Dejvice navštíví za sedm hodin nočního provozu přes 2500 návštěvníků. I přes velkou návštěvnost je to pohodová akce, jak je možná vidět i z fotek z posledního ročníku,“ podělila se o zkušenosti s dlouhodobou spoluprací Lenka Hanzlíková, tisková mluvčí Městské knihovny v Praze.

Foto: © Městská knihovna v Praze (fotogalerie XII. Pražské muzejní noci v knihovně)