Archiv pro měsíc: Leden 2020

Výstupy z projektu „Poslání a role knihoven“

Během podzimu 2019 probíhala série workshopů s názvem „Poslání a role knihoven. Jejich aktivními účastníky byli „tahouni českého knihovnictví”, které předtím nominovali jejich kolegové z knihoven ve veřejné anketě. Do celého projektu se participativním způsobem zapojila více než stovka zaměstnanců knihoven ze všech krajů České republiky. Zapojeni byli zaměstnanci knihoven na různých pozicích, z knihoven různých typů a velikostí (od ředitelů velkých knihoven až po knihovníky ve službách v menších knihovnách).

Cílem workshopů bylo zmapovat prostředí českých knihoven proto, abychom následně mohli určit, kam by mělo české knihovnictví směřovat.  K tomu bylo využito metody tzv. Wardleyho map, která umožňuje dosáhnout celistvého náhledu na určitou problematiku a díky tomu získat možnost dělat lepší strategické tahy. Z diskusí nad mapami vyplynuly následující kroky, jež by v českých knihovnách bylo dobré uskutečnit.

Co potřebuje české knihovnictví

Poznatky jsme strukturovali do následujících 14 bodů, které shrnují možné strategické kroky, které mají potenciál posunout české knihovnictví.

 1. Potřebujeme se více zaměřit na oborové sdílení know-how a podpůrné procesy 
 2. Je třeba podpořit vznik jednotlivých koncepcí knihoven
 3. Knihovny by měly vytvářet příjemné a motivující prostředí pro práci
 4. V knihovnách by se měly vznikat nové pozice (jako např. fundraiser, dramaturg, networker, designer…)
 5. Potřebujeme poznávat naše stávající i budoucí uživatelé
 6. Je zapotřebí nadále podporovat komunitní zaměření knihoven
 7. Potřebujeme posílit marketing na státní i lokální úrovni
 8. Knihovník by měl být průvodce obsahem
 9. Měli bychom se více zaměřit na dopady naší činnosti, ne jen počty ve statistikách
 10. Je třeba podporovat síťování knihoven a jejich zaměstnanců
 11. Potřebujeme podporu vzdělávání v knihovnách i pro knihovny
 12. Je důležité zaměřovat se na nízkoprahovost knihoven
 13. Je nutné otevřít se změnám
 14. Neměli bychom zapomínat na knihy

Silné stránky knihoven

Během mapování jsme nacházeli silné stránky knihoven. Tyto silné stránky mohou být opěrným bodem pro další strategickou komunikaci a budování nového brandu. Zaznívalo především, že knihovny jsou skvělým prostorem pro setkávání, seberealizaci a kreativitu. Jejich výhoda spočívá především v inkluzivitě, neelitářství a přístupnosti, jelikož jsou dobře dostupné i pro obyčejné lidi v dané obci. Knihovníci jsou zároveň často přátelští lidé, připravení pomoci svým uživatelům. Nejsou to úředníci ani strážci ticha. Knihovna je místem, kde vznikají nové myšlenky, lidé se učí novým věcem a spolupracují. Knihovny slouží jako centrum soužití obce a zvyšují intelektuálnost jejích obyvatel. Pomáhají také zvyšovat emoční inteligenci a pocit vzájemnosti mezi lidmi. Nejde už tolik jen o knihy, ale o cíleně budovaný společenský prostor.

Výstupem ze všech workshopů je prezentace shrnující poznatky z jednotlivých workshopů.:

Můžete si také stáhnout a přečíst podrobnou závěrečnou zprávu: Poslani_role_zaverecna_zprava.pdf

Nebo si prohlédněte závěrečnou zprávu v ISSUU.

Nebo si můžete stáhnout a vytisknout plakát představující jednotlivé body (plakát ke stažení zde) :

Stáhněte si také příspěvky, které můžete snadno vložit na svůj Facebook:
(všechny obrázky najdete v této složce), nebo sdílejte příspěvek od SDRUK ČR:


 

Mapovacím workshopům předcházel kvalitativní výzkum formou sondážních rozhovorů s několika knihovníky, kteří zmiňovali jaké jsou podle nich hlavní funkce knihoven a čemu všemu může knihovna sloužit a pomáhat:

 

Poděkování:

Děkujeme i knihovnám, za poskytnutí prostoru:

     

 

Knihovny jako místa vzdělávání – společné roční komunikační téma knihoven

Knihovny se již několik let snaží změnit pohled společnosti na jejich roli, kterou mohou hrát v životě obce nebo města. Pracovní skupina pro Prioritu 6, která se zabývá komunikací knihoven, pro letošní rok zvolila nový přístup, protože veřejné mínění lze efektivněji ovlivnit, pokud si knihovny vyberou jedno téma, které bude tvořit roční komunikační linku.

Pro rok 2020 bylo s ohledem na kulaté výročí J. A. Komenského vybráno téma knihovny jako nepostradatelná součást neformálního vzdělávání.

 

Společenskou relevanci a aktuálnost tématu potvrdil i ministr kultury Lubomír Zaorálek, když řekl: “Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak důležitými nástroji jsou pro uchování národní paměti a identity, pro výchovu nových generací nejen k pravidelné četbě, ale především ke kritickému myšlení. … (Knihovna) by měla být místem setkávání, ve kterém společně můžeme poznávat svět.”

Jak se zapojit?

Chcete se zapojit? Je to jednoduché, níže nabízíme několik možností, jak téma připomenout i v komunikaci vaší knihovny.

 1. Tisková zpráva – rozešlete v lednu tiskovou zprávu spolupracujícím médiím nebo zřizovateli, kterou na téma upozorníte; text si upravte vaší knihovně na míru (např. doplňte pozvánky na vzdělávací akce, které vaše knihovna pořádá, nebo očekávané události v nadcházejícím roce). Návrh tiskové zprávy ke stažení.
 2. Březen měsíc čtenářů – uspořádejte a zaregistrujte do národní kampaně akce, které se vztahují ke vzdělávání v knihovnách; nebojte se ani netradičních témat, jako je učení se dovednostem – od worskshopů pro začínající spisovatele, přes trénování paměti, nové technologie (ozoboti, tablety), až po tradiční, ale mizející, ruční práce – šití, pletení, háčkování, zdobení kraslic; k činnosti připravte výběr tematické literatury a zajímavých webů nebo historických titulů z Krameria. Leden a únor využijte k tomu, že se zeptáte uživatelů, co by se v knihovně chtěli naučit.
 3. Týden knihoven – připomeňte školám, že knihovna je relevantní partner ve vzdělávání; například nabídkou vhodných titulů pro různé věkové skupiny čtenářů (seznamy „doporučeno knihovníky“ budou v průběhu roku dostupné na portále Knihovny.cz). Zapojte se po Týdnu knihoven i do CodeWeeku a zpřístupněte základy programování veřejnosti.
 4. Jan Ámos Komenský – podívejte se na stránky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a zapojte se do aktivit, které v souvislosti s výročím připravují.
 5. Síťování – uspořádejte v knihovně neformální setkání všech, kteří jakýmkoli způsobem vzdělávají veřejnost, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci, nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si hráči mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe, nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice. Metodika pro síťovní knihoven s partnery je v přípravě a bude zde ke stažení v dohledné době.
 6. Ověřeno – zapojte se do tažení proti fake news a nabídněte interaktivní formát worskhopu; deFacto workshop učí děti mediální sebeobraně; více na bit.ly/deFacto1.

Na Facebooku Sdružení knihoven ČR najdete také přání knihovnám pro tematický rok vzdělávání od Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

TIP: Inspiraci pro to, jak dělat věci jinak, můžete načerpat třeba na konferenci Do černého, která se koná 27. 1. 2019 v Praze.

TIP: Rok 2021 bude ve znamení knihoven a SDGs, tedy cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje v prostředí knihoven. Jak ho relevantně naplnit můžete začít přemýšlet už teď.