PR a komunikace

České knihovny pomalu objevují, že k oslovení uživatelů nestačí poskytovat dobré služby. Zjišťují, že je třeba znát cílové skupiny svých uživatelů, poznat jejich potřeby, přání a zvyky. To byl patrně jeden z důvodů, proč se v současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 objevil tematický okruh s názvem Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven.

Dílčí projekty vznikají nejenom v knihovnách, ale také na akademické půdě. Přesto postrádáme systematickou a dlouhodobou podporu těchto snah, která by knihovníkům z veřejných knihoven poskytla pomoc při implementaci jednoduchých a funkčních základů marketingu a PR.

Věra OndřichováNa jaře roku 2015 jsme rozjeli blog PR a komunikace s cílem vyhledávat příklady dobré praxe v oblasti public relations a komunikace v českých knihovnách. Po sérii úspěšných workshopů o PR knihoven v roce 2015 jsme pro letošní rok připravili workshopy zaměřené na využití společného označení / brandu knihoven, které realizujeme s autorkou blogu a lektorkou Věrou Ondřichovou.

Termíny workshopů v roce 2016

  • Praha 28. 6. 2016 další informace a přihlášky zde
  • Liberec 25.10. další informace a přihlášky zde
  • Tábor 19. 9., další informace a přihlášky zde
  • Ostrava  (18. 10., odkaz na registraci bude upřesněn)
  • Olomouc (pro účastníky Akademie PR)

Bližší informace k jednotlivým přednáškám získáte u koordinátorky projektu.