Aspenský dialog o veřejných knihovnách

Mezinárodní nezisková organizace Aspen Institute s podporou nadace Billa & Melindy Gatesových vydala na konci roku 2014 report s názvem Rising to the Challenge: Re-Envisioning Public Libraries, který se zabývá změnou vnímání veřejných knihoven v americké společnosti. Budoucnost knihoven v něm společně s profesionálními knihovníky zkoumají vládní stratégové, filantropové, pedagogové a technologičtí specialisté.

Aspen Institute

Nová vize veřejné knihovny
Role knihoven v 21. století jdou daleko za rámec půjčování knih. Knihovny musí i nadále překonávat jak krátkodobé naléhavé výzvy, tak identifikovat a řešit dlouhodobé individuální i kolektivní potřeby místních obyvatel. A rozsah práce v komunitách, kterým slouží, je ohromný, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, občanské angažovanosti či osobního rozvoje pracujících lidí.

„Knihovny musí být místem, kde se lidé mohou setkávat, spolupracovat a učit se digiálnímu vzdělávání. Veřejné knihovny se stávají platformou pro učení. Tvořivost a inovace otevírají knihovnám zcela novou cestu a pomáhají komunitám překonat ekonomické a sociální rozdíly.“
Walter Isaacson, prezident a výkonný ředitel Aspen Institute

Aspenský dialog se též odvolává na Mezinárodní federaci knihovnických asociací (IFLA), která ve své zprávě IFLA Trend Report z roku 2013 definovala pět hlavních směrů, jež budou formovat informační společnost, a na které budou muset obce a jejich knihovny výhledově reagovat.

Klíčové výhody veřejné knihovny
Role moderní veřejné knihovny v digitálním věku je postavena na třech klíčových přínosech:

  1. Lidé – knihovna je centrem občanské angažovanosti, podporuje vytváření nových vztahů a posiluje lidský kapitál komunity, kterou tvoří například děti a mládež, rodiče, uchazeči o práci, podnikatelé, imigranti, penzisté nebo samotní autoři. Knihovny usnadňují učení a kreativní tvoření dětem stejně tak jako dospělým.
  2. Místo – knihovna je příjemný prostor určený pro celou škálu aktivit, pro čtení, učení, dorozumívání se, setkávání nebo obchodování. Její fyzické zázemí představuje ve stále silnějším virtuálním světě útočiště posilující nejenom sociální vazby. Virtuální prostor knihovny naopak nabízí přístup k různým informacím a zdrojům, které knihovny nabízí.
  3. Platforma – knihovny poskytují lidem přístup k nástrojům a zdrojům, díky nimž mohou jednotlivci i skupiny poznávat a objevovat nové informace. Role platformy radikálně přetváří denní aktivity knihovny a posouvá původní koncept „půjčování“ světového vědění k nové vizi knihovny coby centra pro vzdělávání a propojení místní komunity.

Případové studie a nové příležitosti
Součástí doprovodného materiálu aspenského dialogu jsou dvě případové studie prezentující příklady dobré praxe amerických knihoven. První z nich se zaměřuje na knihovny a posilování vztahů v místní lokalitě (např. se školami, podnikateli, občanskými sdruženími či jinými knihovnami) a představuje projekty, které úspěšně propojují nové partnery, služby knihoven a místní obyvatele.

Druhá studie se soustředí na aplikace, projekty a iniciativy, díky nimž knihovny vytvářejí nové příležitosti pro učení a zapojení uživatelů.

Čtyři strategie k úspěchu
Podle aspenského dialogu je dlouhodobé zdraví knihoven nezbytné pro perspektivní vývoj komunity, ve které působí. Zajímá vás, jaké strategie vedou k úspěchu? Propojení potřeb místních obyvatel se službami knihoven může být jedna z těch správných cest, objevte další prostřednictvím 4 strategií k úspěchu a 15 kroků pro vedoucí knihoven, stratégy a komunitu.

Další inspiraci může poskytnout souhrn zdrojů, které přispěly ke vzniku aspenského dialogu o veřejných knihovnách. Vedle případových studií zde naleznete doporučenou literaturu k tématu, odborné statě a fotografie. Přejeme příjemné počtení!