Archiv autora: Veronika Hyblerová Trachtová

Knihovnický manifest pro Evropu

Knihovny jsou pro Evropu důležité – jsou klíčovými místy pro vzdělání a občanskou angažovanost, jsou okny do kultury a dědictví pro všechny, podporují výzkum a inovace. A naopak, Evropa je pro knihovny důležitá.

Ve svých možnostech budovat silnější, chytřejší a spravedlivější společnost jsou knihovny závislé na rozhodnutích přijímaných v Bruselu, Štrasburku a v Lucemburku. Proto organizace zastupující knihovny napříč Evropou, připravily Knihovnický manifest pro Evropu, kterým žádají veřejnost a také kandidáty a poslance Evropského parlamentu o podporu. Jaké tedy je poslání a priority evropských knihoven?

Chceme Evropu, která:

Zaručí, aby kdokoliv v každém období svého života, se mohl učit, číst a rozvíjet prostřednictvím knihoven.

Považuje přístup ke službám knihoven za jádro svých aktivit ve vztahu ke kultuře, vědě a inovacím.

Plně se věnuje dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN a podporuje přístup k informacím ve svých přístupových a rozvojových iniciativách.

Úplné znění Knihovnického manifestu pro Evropu ke stažení (ve formátu pdf). Aktuální informace k manifestu najdete také na webové stránce europe4libraries2019.eu.

Startuje CENTRAL – projekt katalogizace novinek beletrie pro knihovny

Městská knihovna v Praze s podporou Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR spouští projekt CENTRAL, který má za cíl zrychlit katalogizaci novinek beletrie vycházející v největších nakladatelstvích na českém knižním trhu při zachování úplné úrovně zpracování.

Co je cílem?

Cílem projektu je přednostní katalogizace novinek české beletrie vycházející v největších českých nakladatelstvích na úplné bibliografické úrovni a rychlé poskytnutí těchto záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR ostatním knihovnám (https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list). Smyslem projektu je nabídnout knihovnám rychlou a kvalitní službu, která ušetří knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat svým čtenářkám a čtenářům.

Celý příspěvek

CASLIN 2018: než přiletí černá labuť

Knihovny a společnost, takové bylo téma letošní konference CASLIN, která prostřednictvím organizující Univerzitní knihovny v Bratislavě, zvala do krásného prostředí slovenské Malé Fatry.  CASLIN není konference s běžným programem, ale velmi intenzivní pracovní zážitek, který účastníky nutí hledat odpovědi na položené otázky pomocí metody strategického plánování.

Šest konkrétních knihoven, šest pracovních skupin, čtyři dny intenzivní práce a jako výsledek sada tezí, které mohou knihovnám pomoci překonat neočekávané události, připravit se na nevyhnutelné a obhájit svoji roli v měnící se společnosti.  Na co tedy stojí za to se zaměřit? Co mít každý den před očima? Co zdůrazňovat v komunikaci s veřejností i zřizovatelem?

Lidé jako základ

Knihovnu dělají lidé, kteří v ní pracují, proto účastníci CASLINu doporučují věnovat zaměstnancům zvláštní pozornost, zejména jejich vzdělávání a podpoře kreativity a nápadů.

Relevantní služby designované s ohledem na požadavky uživatelů

Knihovna, která nenabízí relevantní služby svým uživatelům, je postradatelná. Zaměřte se na získávání zpětné vazby od lidí, kteří vás využívají, ale ptejte se i těch, kteří zatím knihovnu nepotřebují. Na základě těchto zjištění posouvejte své služby. Nebojte se opustit ty, které jsou neefektivní. Poznávejte, jak to dělají jinde, a srovnávejte. Stále mějte na paměti to, že knihovna musí být pro veřejnost srozumitelná.

Nepostradatelná partnerství

Knihovna nikdy nesmí zůstat sama, vždycky musí mít strategické partnery nejen z oblasti knihovnictví, ale i neziskového sektoru, školství, městských organizací i komerční sféry. Samozřejmostí je úzký vztah se zřizovatelem a případně dalšími politickými hráči i jednotlivými stakeholdery. Advokacie je běžnou součástí práce širšího vedení knihovny.

Vícezdrojové financování

Financování knihovny je vícezdrojové. Zejména pro financování rozvojových projektů se vyplatí aktivně vyhledávat různé grantové příležitosti, nebo uzavírat prospěšná partnerství.

Více informací o konferenci naleznete na stránce https://caslin2018.ulib.sk/.

TIP! CASLIN 2019 – datum do diářů 6. – 10. 10. 2019

Autor: Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze

Foto: © 2018 Univerzitná knižnica v Bratislave

Máme vítěze!

Představujeme vám logo, pod jehož křídly oslavíme 100 let knihovního zákona. Děkujeme všem, kteří se účastnili hlasování. Do začátku února v něm hlasovalo více než tisíc lidí. A naprosto přesvědčivě vyhrál návrh grafičky Městské knihovny v Praze Evy Kotlandové.

Logo v různých variantách a formátech si můžete stáhnout zde.

Hlasování probíhalo formou Google formuláře v lednu 2019 a zvali jsme k němu především knihovnickou veřejnost. Logo pro oslavy knihovního zákona můžete využít jako součást grafiky na plakátech, pozvánkách, materiálech na sociálních sítích nebo třeba v prezentaci. A to zejména při organizaci akcí v rámci Března měsíce čtenářů, Týdne knihoven, otvírání nových knihoven, setkání se zřizovateli a decizní sférou. Logo 100 let knihovního zákona nás bude provázet také na celorepublikovém kulatém stolu Knihovna věc veřejná v červnu 2019.

Pro radost všech grafiků, prosíme o zachování ochranné zóny a poměru loga. Další informace o výročí 100 let knihovního zákona najdete také na webu Knihovna věc veřejná.

Hlasujte o logu kampaně 100 let knihovního zákona

V letošním roce si připomínáme 100 let od přijetí knihovního zákona  v republice Československé. Je to příležitost připomenout si důležitou úlohu, kterou knihovny v nově vznikající republice sehrály.

Zákon 430/1919 Sb z 22.7.1919 o veřejných knihovnách vznikl s myšlenkou „Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“ Kampaní se chceme k této myšlence přihlásit a také v ní pokračovat.

Součástí kampaně „100 let knihovního zákona“ bude i logo, které svým hlasem můžete vybírat právě teď, a to hlasováním v této anketě: http://bit.ly/2HlymfO do 31.1.2019