Jakou hodnotu mají služby knihovny?

Odborníci z Městské knihovny v Praze (MKP), Univerzity Pardubice (Fakulty ekonomicko-správní) a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Ekonomické fakulty) se v rámci tříletého projektu pokusili zjistit, jakou hodnotu mají služby veřejných knihoven pro společnost. Projekt byl řešen coby Priorita 17 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015, jejíž cílem bylo zpracovat metodiku ekonomických výzkumů návratnosti investic v knihovnách.

Mezi výstupy projektu patří mj. odborná publikace Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven) a praktická příručka pro knihovny Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. Text příručky, praktické kalkulátory nebo rešerši k této problematice naleznete na webu http://roi.mlp.cz.

Více informací o průběhu projektu, metodách průzkumu a zajímavých výsledcích se dozvíte v záznamu ze setkání s řešiteli projektu.

Projekt byl spolufinancován Městskou knihovnou v Praze a Ministerstvem kultury ČR v rámci dotačního programu VISK.