Knihovna věc veřejná – pražská perspektiva

Jak se v knihovnách slaví výročí republiky? Sérií kulatých stolů nazvaných Knihovna věc veřejná, jejichž cílem je otevřít diskusi o budoucnosti knihoven v digitálním světě.

Diskuse se konají ve všech regionech za účasti představitelů knihoven, samosprávy a dalších partnerských institucí. Pražský kulatý stůl Knihovna věc veřejná pořádá MKP ve středu 6. 6. od 14 hodin a jste na něj srdečně zváni.

Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci. Usilují o to být srdcem komunity. Proto se ptáme zástupců magistrátu, městských částí a obcí, ministerstva kultury a našich partnerů z řad neziskových organizací, kulturních organizací a literární scény, kde knihovny v dalších letech vidí, a co je pro další fungování knihoven nezbytné.

Na co se budeme na pražském kulatém stole ptát? Zaměříme se na čtyři tematické okruhy: 1. Jak efektivně využít hustou síť knihoven, kterou jsme zdědili díky první republice? 2. Budeme směřovat k mnohem propojenější síti knihoven, které zřizují sice různí zřizovatelé, ale která nabízí jednotné služby? 3. Jak se knihovny proměňují z půjčoven knih na poskytovatele veřejného prostoru a jaký prostor si v knihovnách představujeme? Co knihovna může nabídnout a zároveň získat od spolupráce se školami a neziskovými a příspěvkovými organizacemi?

Pražská debata Knihovna věc veřejná se uskuteční ve středu 6. 6. od 14 do 16 hodin v Ústřední knihovně MKP. Jako panelisté na ní vystoupí: Petr Bílek (Literární noviny), Eliška Kaplický Fuchsová (zastupitelka hl. m. Prahy), Ondřej Kolář (starosta m. č. Praha 6), Michal Kryl (Nová škola, o.p.s.), Tomáš Lapáček (IPR), Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze), Blanka Skučková (Ministerstvo kultury), Jan Wolf (radní hl. m. Prahy) a moderovat ji bude Štěpánka Duchková. Do publika jsou zváni zástupci městských částí, neziskových a příspěvkových organizací a samozřejmě knihoven.

Máte zájem na debatu přijít? Prosím registrujte se předem na mailu veronika.trachtova@mlp.cz.