Koncepce rozvoje knihoven v Královéhradeckém kraji

Už se k vám dostalo poslední číslo knihovnicko-informačního zpravodaje U nás? K nám ano a jsme příjemně překvapeni, neboť jsme se dozvěděli, že veřejné knihovny v Královéhradeckém kraji mají svou vlastní krajskou koncepci.

Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014–2018 s výhledem do roku 2020 je rozdělena do pěti tematických okruhů, které společně směřují ke zvyšování počtu aktivních uživatelů využívajících knihovnických služeb:

A. Služby knihoven
B. Knihovny jako vzdělávací instituce
C. Knihovny jako místo setkávání
D. Knihovní fondy
E. Služby knihoven knihovnám

Tato koncepce byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje jako příloha dokumentu Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014–2020.

Přejeme mnoho úspěchů při jejím naplňování!