Přijďte se seznámit s portálem Knihovny.cz

Knihovny.cz logoDnešním dnem je centrální portál knihoven Knihovny.cz oficiálně spuštěn. A proto si vás dovolujeme pozvat na sérii workshopů, na nichž se můžete s portálem detailně seznámit.  Workshopy připravené v rámci dotačního programu VISK 2 budou probíhat ve všech krajských knihovnách od října do listopadu a účast na workshopu je pro pracovníky knihoven bezplatná.

Celkem 3,5 hodinový workshop nabídne seznámení se službami a funkcionalitami portálu prostřednictvím konkrétních příkladů. Můžete si sami vyzkoušet, jak se s portálem pracuje a co v současné době uživatelům nabízí. A dozvíte se o plánech vývoje v nejbližších letech a také o možnostech zapojení do portálu.

Přehled všech workshopů a možností přihlášení naleznete zde. S přihláškou neváhejte, kapacita PC učeben je omezená. V přípravě jsou také odborné workshopy pro IT pracovníky knihoven, na které vás pozveme již brzy.