Roadshow začíná

Ve středu 16. září 2013 se rozjela roadshow Quo vadis, knihovno?, tedy série přednášek a workshopů šířící myšlenky Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. První zastávkou se stala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, kde se v přednáškovém sále sešlo okolo čtyřicítky jihočeských knihovníků.

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, se coby lektor ve své přednášce zaměřil na marketing knihoven. Nejprve obecně hovořil o Koncepci rozvoje knihoven, kterou následně rozvinul v tématu hodnocení efektivity knihoven. Vzhledem k zaměření přenášky a časovým možnostem nakonec místo workshopu následoval krátký exkurz do marketingu nizozemských veřejných knihoven a jejich jednoté značky de Bibliotheek.

Kdy se zastaví roadshow ve vaší krajské knihovně? Sledujte podzimní přehled zastávek roadshow a weby příslušných knihoven. Navštívili jste přednášku a chcete vyjádřit své dojmy? Vyplňte hodnotící formulář. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá, děkujeme!