Rok 2014 ve znamení Centrálního portálu českých knihoven

Činnost pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 se bude v letošním roce ubírat ve znamení užší spolupráce s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz, a to zejména při přípravě informační části portálu, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách pro širokou veřejnost a praktickým rozcestníkem pro knihovníky. Projekt byl pod názvem Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B.

Základní myšlenku propagovat informace o českých knihovnách a jejich službách jsme převzali z původního projektu http://archiv.knihovny.cz/, jehož obsah zamýšlíme nově rozčlenit, přetextovat a graficky upravit.

Máte představu nebo názor na to, co by měla informační část portálu Knihovny.cz obsahovat? Najděte si i vy pár minut a vyplňte krátký online dotazník. Na vaší zpětné vazbě nám záleží!