O nás

Pracujeme na rozvoji knihoven v ČR. Naše pracovní skupina Priority 6 se věnuje marketingu, PR a evaluaci knihoven. Priorita 6 vychází z nové Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 a věnuje se systému hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb.

Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj.

Naším cílem je zvýšit v široké veřejnosti podíl lidí, kteří mají širší povědomí o činnosti knihoven a aktivně využívají veřejné knihovnické a informační služby.