Archiv štítku: 100 let knihovního zákona

Knihovnický manifest pro Evropu

Knihovny jsou pro Evropu důležité – jsou klíčovými místy pro vzdělání a občanskou angažovanost, jsou okny do kultury a dědictví pro všechny, podporují výzkum a inovace. A naopak, Evropa je pro knihovny důležitá.

Ve svých možnostech budovat silnější, chytřejší a spravedlivější společnost jsou knihovny závislé na rozhodnutích přijímaných v Bruselu, Štrasburku a v Lucemburku. Proto organizace zastupující knihovny napříč Evropou, připravily Knihovnický manifest pro Evropu, kterým žádají veřejnost a také kandidáty a poslance Evropského parlamentu o podporu. Jaké tedy je poslání a priority evropských knihoven?

Chceme Evropu, která:

Zaručí, aby kdokoliv v každém období svého života, se mohl učit, číst a rozvíjet prostřednictvím knihoven.

Považuje přístup ke službám knihoven za jádro svých aktivit ve vztahu ke kultuře, vědě a inovacím.

Plně se věnuje dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN a podporuje přístup k informacím ve svých přístupových a rozvojových iniciativách.

Úplné znění Knihovnického manifestu pro Evropu ke stažení (ve formátu pdf). Aktuální informace k manifestu najdete také na webové stránce europe4libraries2019.eu.

Máme vítěze!

Představujeme vám logo, pod jehož křídly oslavíme 100 let knihovního zákona. Děkujeme všem, kteří se účastnili hlasování. Do začátku února v něm hlasovalo více než tisíc lidí. A naprosto přesvědčivě vyhrál návrh grafičky Městské knihovny v Praze Evy Kotlandové.

Logo v různých variantách a formátech si můžete stáhnout zde.

Hlasování probíhalo formou Google formuláře v lednu 2019 a zvali jsme k němu především knihovnickou veřejnost. Logo pro oslavy knihovního zákona můžete využít jako součást grafiky na plakátech, pozvánkách, materiálech na sociálních sítích nebo třeba v prezentaci. A to zejména při organizaci akcí v rámci Března měsíce čtenářů, Týdne knihoven, otvírání nových knihoven, setkání se zřizovateli a decizní sférou. Logo 100 let knihovního zákona nás bude provázet také na celorepublikovém kulatém stolu Knihovna věc veřejná v červnu 2019.

Pro radost všech grafiků, prosíme o zachování ochranné zóny a poměru loga. Další informace o výročí 100 let knihovního zákona najdete také na webu Knihovna věc veřejná.