Archiv štítku: konference

Jak na skvělé služby knihoven?

Letošní konference Libdesign, která proběhne v pátek 2. září v Ballingově sále NTK má podtitul Designové myšlení v knihovnách a jiných veřejných institucích. Na Libdesignu 2016 se dozvíte, jak vypadají služby budoucnosti. A ať už pracujete v akademické nebo městské knihovně, jste zaměstnanec pošty nebo úřadu, působíte jako zastupitel nebo jinak veřejně činný člověk – můžete se nechat inspirovat inovacemi služeb od odborníků z Česka i ze zahraničí.
S registrací neváhejte – konference je zdarma, ale počet míst je omezený.

Libdesigncover_fb

Pozvánka na konferenci LIB CON 2015

Druhý ročník konference LIB CON 2015: Konference o nových směrech knihovnictví a informační vědy se blíží, tentokrát se zaměří na téma možné meziknihovní spolupráce.

Program nabízí průřez napříč současnými trendy informační vědy a knihovnictví – dotkne se rešeršních strategií, dostupnosti obchodních informací nebo propojení sociálních médií se službami knihoven. Odpolední blok přednášek zahájí příspěvek Lenky Hanzlíkové na téma Knihovny.cz: co, komu, proč a jak, na jehož poslechnutí vás srdečně zveme!

Konference se bude konat opět v Městském kulturním středisku Hostivice, a to v pátek 30. října 2015 od 9 hod. Více informací, podrobný program a registraci naleznete na www.libcon.cz.

Knihovny současnosti 2014

Aula v prostorách Právnické fakulty UPOL

Konference Knihovny současnosti 2014 se uskuteční již ve dnech 9.–11. září 2014!
Dvacátý druhý ročník konference proběhne opět v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se více než tři sta návštěvníků setká nad aktuálními otázkami českého knihovnictví, včetně příspěvků a workshopů zahraničních kolegů z Norska a Švédska.

Konference se dlouhodobě zaměřuje na poskytování vzdělávacích a kulturních služeb v českých knihovnách. Tento hlavní motiv bude v úvodních přednáškách obohacen o trendy knihovnictví ve Skandinávii a konkrétní zkušenosti z měst Oslo a Sigtuna.

Mezi hlavní témata letošního ročníku konference patří řízení lidských zdrojů, P.R. a marketing knihovnických služeb (zde uslyšíte také příspěvek o Prioritě 19), nová katalogizační pravidla RDA, služby knihoven pro produktivní generaci nebo Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 patří stejně jako v minulých letech mezi hlavní témata konference. Program se na Koncepci zaměří ve čtvrtek 11. září a bude se jí věnovat celé dopoledne v tematickém bloku, jehož garantem je PhDr. Vít Richter.

Přejeme příjemné konferenční dny a těšíme se na viděnou!

Priorita 19 na konferenci Knihovny současnosti 2014

KKS logo

Pracovní skupina Priority 19 s radostí přijala pozvání aktivně se zúčastnit konference Knihovny současnosti 2014, která se uskuteční ve dnech 9.11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci.

V odborné sekci  P. R. a marketing knihovnických služeb vystoupí koordinátor pracovní skupiny s příspěvkem Priorita 19 aneb Marketing podle koncepce. Příspěvek představí současné aktivity, které se věnují přípravě informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz.

Více informací naleznete v programu konference.

Budeme se těšit na viděnou!

Knihovny současnosti 2013

Přednáškový sál

Konference Knihovny současnosti 2013 se uskuteční již tento týden! Ve dnech 10.–12. září 2013 proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již tradiční setkání nad aktuálními otázkami českého knihovnictví, včetně tří příspěvků zahraničních kolegů z Velké Británie, Rakouska a Finska.

Ve třech nabitých dnech s celkovou účastí dosahující tří set účastníků jsou probírána témata od přípravy informačního zázemí k poskytování služeb, přes knihovnické vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných k nabídce služeb různým věkovým a sociálním skupinám včetně osob se zvláštními potřebami a národnostních menšin.

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 patří stejně jako v minulých letech mezi hlavní témata konference. Program se na Koncepci zaměří ve čtvrtek 12. září a bude se jí věnovat celé dopoledne ve speciálním tematickém bloku, garantem programu je PhDr. Vít Richter.

Z nejnovějších zahraničních dokumentů věnujících se trendům a vývoji v knihovnictví můžeme doporučit k přečtení IFLA Trend Report, který byl pod názvem Riding the Waves or Caught in the Tide? zveřejněn na World Library and information Congress v Singapuru 19. srpna 2013. Zajímavé výsledky přinesl také nedávno zveřejněný evropský průzkum Nadace Billa a Melindy Gatesových, který se zaměril na názory uživatelů na přínos informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách.

Přejeme příjemné a inspirativní počtení!