Archiv štítku: roadshow

Připravujeme roadshow pro Centrální portál knihoven

Knihovny placky

Centální portál knihoven Knihovny.cz patří mezi ty projekty, které si zaslouží pozornost široké odborné veřejnosti. Od roku 2012, kdy se stal jedním z prioritních bodů současné Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015, prošel významným vývojem. Koncem roku 2015 se chystá spuštění pilotní verze portálu, proto jsme se rozhodli seznámit s jeho současným stavem knihovníky po celé republice.

Roadshow Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven je série přednášek, jejíž cílem je přiblížit vývoj a současný stav stejnojmenného projektu. Lektoři z řad řešitelů projektu představí výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele. Přednášky jsou určeny pracovníkům městských a místních knihoven, pro odborné knihovníky chystáme samostatné přednášky v Praze a Brně.

Mezi naše lektory budou patřit kolegové, kteří jsou s vývojem portálu dlouhodobě spjati (PhDr. Bohdana Stoklasová, RNDr. Tomáš Řehák, Ing. Petr Žabička a další) – ti během podzimu 2015 postupně navštíví všechny krajské knihovny v České republice. Bližší informace k zastávkám roadshow získáte u koordinátorky projektu nebo metodika příslušné krajské knihovny.

Přehled plánovaných termínů roadshow

Zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

Úvodní slide prezentace Quo vadis, knihovno?

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem informačního letáku a videospotu, a zejména zrealizovat nejdůležitější stanovený úkol – zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech krajských knihovnách v České republice.

Titulní list brožury Trendy českého knihovnictví

Informační brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout existuje také v tištěné podobě, stejně tak leták Otevíráme novou kapitolu knihovnictví. Videospot můžete zhlédnout na YouTube. Zhodnotit roadshow přednášek nám pomohlo 294 kolegů z celkem 657 účastníků roadshow. A jaké jsou výsledky?

Více informací naleznete v podrobném zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno? za rok 2013.

Roadshow je za námi, děkujeme!

Logo roadshow 2013

Šest lektorů, šestnáct knihoven, dvacet přednášek, přes šest set účastníků.

Takové je resumé letošní roadshow Quo vadis, knihovno?, která měla za úkol seznámit širokou odbornou veřejnost s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 a několika zásadními tématy, která z této Koncepce vyplývají.

Účastníci přednášek měli možnost setkat se s autory Koncepce a dozvědět se více informací o připravovaném Centrálním portálu českých knihoven Knihovny.cz, výsledcích průzkumu měření hodnoty služeb knihoven nebo posledním průzkumu čtení a čtenářství v České republice. Přednášky se také věnovaly standardům veřejných knihovnických a informačních služeb, komunitní roli knihoven nebo pracovníkům knihoven.

Zúčastnili jste se některé ze zastávek roadshow a chcete k ní vyjádřit svůj názor? Vyplňte krátký hodnotící dotazník!

A co chystá pracovní skupina Priority 19 v roce 2014? Společně s lektory chceme i nadále pokračovat ve vzdělávacích aktivitách prostřednictvím roadshow, snažíme se navázat užší spolupráci s připravovaným Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz. Program další série přednášek by se měl zaměřit na centrální služby knihoven, spolupráci knihoven a již zmíněný portál Knihovny.cz. Projekt žádá o finanční dotaci z dotačního programu VISK 8/B Ministerstva kultury ČR.

Než jsme se nadáli,
roadshow je za námi.
Co myslíte, zdařila se?
Snad na viděnou v příštím roce!