Archiv štítku: roadshow

Připravujeme roadshow pro Centrální portál knihoven

Knihovny placky

Centální portál knihoven Knihovny.cz patří mezi ty projekty, které si zaslouží pozornost široké odborné veřejnosti. Od roku 2012, kdy se stal jedním z prioritních bodů současné Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015, prošel významným vývojem. Koncem roku 2015 se chystá spuštění pilotní verze portálu, proto jsme se rozhodli seznámit s jeho současným stavem knihovníky po celé republice.

Roadshow Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven je série přednášek, jejíž cílem je přiblížit vývoj a současný stav stejnojmenného projektu. Lektoři z řad řešitelů projektu představí výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele. Přednášky jsou určeny pracovníkům městských a místních knihoven, pro odborné knihovníky chystáme samostatné přednášky v Praze a Brně.

Mezi naše lektory budou patřit kolegové, kteří jsou s vývojem portálu dlouhodobě spjati (PhDr. Bohdana Stoklasová, RNDr. Tomáš Řehák, Ing. Petr Žabička a další) – ti během podzimu 2015 postupně navštíví všechny krajské knihovny v České republice. Bližší informace k zastávkám roadshow získáte u koordinátorky projektu nebo metodika příslušné krajské knihovny.

Přehled plánovaných termínů roadshow

Zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

Úvodní slide prezentace Quo vadis, knihovno?

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem informačního letáku a videospotu, a zejména zrealizovat nejdůležitější stanovený úkol – zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech krajských knihovnách v České republice.

Titulní list brožury Trendy českého knihovnictví

Informační brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout existuje také v tištěné podobě, stejně tak leták Otevíráme novou kapitolu knihovnictví. Videospot můžete zhlédnout na YouTube. Zhodnotit roadshow přednášek nám pomohlo 294 kolegů z celkem 657 účastníků roadshow. A jaké jsou výsledky?

Více informací naleznete v podrobném zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno? za rok 2013.

Roadshow je za námi, děkujeme!

Logo roadshow 2013

Šest lektorů, šestnáct knihoven, dvacet přednášek, přes šest set účastníků.

Takové je resumé letošní roadshow Quo vadis, knihovno?, která měla za úkol seznámit širokou odbornou veřejnost s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 a několika zásadními tématy, která z této Koncepce vyplývají.

Účastníci přednášek měli možnost setkat se s autory Koncepce a dozvědět se více informací o připravovaném Centrálním portálu českých knihoven Knihovny.cz, výsledcích průzkumu měření hodnoty služeb knihoven nebo posledním průzkumu čtení a čtenářství v České republice. Přednášky se také věnovaly standardům veřejných knihovnických a informačních služeb, komunitní roli knihoven nebo pracovníkům knihoven.

Zúčastnili jste se některé ze zastávek roadshow a chcete k ní vyjádřit svůj názor? Vyplňte krátký hodnotící dotazník!

A co chystá pracovní skupina Priority 19 v roce 2014? Společně s lektory chceme i nadále pokračovat ve vzdělávacích aktivitách prostřednictvím roadshow, snažíme se navázat užší spolupráci s připravovaným Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz. Program další série přednášek by se měl zaměřit na centrální služby knihoven, spolupráci knihoven a již zmíněný portál Knihovny.cz. Projekt žádá o finanční dotaci z dotačního programu VISK 8/B Ministerstva kultury ČR.

Než jsme se nadáli,
roadshow je za námi.
Co myslíte, zdařila se?
Snad na viděnou v příštím roce!

Roadshow jede!

Úvodní slide prezentace Quo vadis, knihovno?

Havlíčkův Brod, Praha, Olomouc, Zlín a Plzeň. To jsou krajská města, ve kterých se roadshow přednášek s názvem Quo vadis, knihovno? zastaví během října. Přednášky představí Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 a její hlavní témata. Kdy se zastaví roadshow ve vaší krajské knihovně? Více čtěte zde.

Na setkání s účastníky přednášek se těší šestice lektorů, mezi něž patří Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák. Každý lektor se specializuje na vybrané dílčí téma Koncepce, a proto se přednášky v jednotlivých krajských knihovnách budou obsahově lišit. Podívejte se na společnou úvodní prezentaci, která představuje všech šest hlavních témat Koncepce.

Pro ty z vás, kteří se již některé z přednášek během roadshow zúčastnili, máme připravený krátký hodnotící formulář. Nebojte se vyjádřit své dojmy, vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Děkujeme!

Roadshow začíná

Ve středu 16. září 2013 se rozjela roadshow Quo vadis, knihovno?, tedy série přednášek a workshopů šířící myšlenky Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. První zastávkou se stala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, kde se v přednáškovém sále sešlo okolo čtyřicítky jihočeských knihovníků.

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, se coby lektor ve své přednášce zaměřil na marketing knihoven. Nejprve obecně hovořil o Koncepci rozvoje knihoven, kterou následně rozvinul v tématu hodnocení efektivity knihoven. Vzhledem k zaměření přenášky a časovým možnostem nakonec místo workshopu následoval krátký exkurz do marketingu nizozemských veřejných knihoven a jejich jednoté značky de Bibliotheek.

Kdy se zastaví roadshow ve vaší krajské knihovně? Sledujte podzimní přehled zastávek roadshow a weby příslušných knihoven. Navštívili jste přednášku a chcete vyjádřit své dojmy? Vyplňte hodnotící formulář. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá, děkujeme!