Archiv štítku: spolupráce

BARD chce zpívat o dobru

Bard PRBARD PR je nová agentura v českém PR, která svůj start ohlásila na letošním NGO Marketu. Podle slov svého zakladatele Jožky Petra se chtějí zaměřovat na komunikaci a kampaně neziskových organizací se specializací na klienty, kteří chtějí měnit svět k lepšímu. Knihovny jsou svým způsobem také neziskové organizace, a snaha o to změnit svět k lepšímu by tu také byla. Tedy, pokud máte v hlavě a v rozpočtu finance na kampaň, zkuste ve výběrovém řízení oslovit i BARDy. A pokud to vyjde, dejte nám vědět, jak spolupráce probíhala.
Více si o záměru přečtete např. v Marketing a média.

Připomínkujte Koncepci 2016-2020! Má to smysl

interiér knihovnySpolečně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj.

Není vám jedno, kam se budou ubírat české knihovny v příštích pěti letech? Máte názor na celoživotní vzdělávání knihovníků, digitalizaci nebo centrální služby? Zapojte se do připomínkování Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016-2020, dokumentu, který po schválení vládou bude určovat směr rozvoje knihoven pro následujících několik let.

Návrh Koncepce 2016-2020 stahujte zde.

Text, který do výsledné formy dopracoval doktor Richter z Knihovnického institutu, vznikl na dvou rozšířených setkání členů Ústřední knihovnické rady. Připomínky k obsahu je možné zasílat do pátku 22. 4. 2016 na adresu vit.richter@nkp.cz. Na pozdější reklamace nebude možné brát zřetel.

Připravovaná Koncepce má sedm hlavních témat, které každé řeší jedna kapitola. Kapitola obsahuje popis současného stavu, návrh cílového stavu a opatření, díky kterým by se mělo cíle dosáhnout. Hlavními tématy jsou:

 1. Knihovny ve virtuálním prostředí
 2. Knihovny jako otevřená, vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra
 3. Doplňování knihovních fondů a informačních zdrojů
 4. Efektivní metody trvalého uchování tradičních knihovních dokumentů
 5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách
 6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb
 7. Vzdělávání pracovníků knihoven

E-book Přijímání výzvy: Tvorba nové vize veřejných knihoven

Aspen_obalkaKniha, která by neměla chybět v seznamu doporučené četby pro vedoucí pracovníky českých knihoven. Jaká bude role knihoven v digitální době? A co se musí stát, aby knihovny nezůstaly pozadu ponechány rychlejší nebo pomalejší zkáze? Na otázky o budoucnosti knihoven hledali odpovědi američtí knihovníci ve spolupráci s Aspenským Institutem a v českém překladu si je můžete přečíst právě teď.

Stahujte e-knihu zdarma ve formátu pdf.

Archeologie v knihovně

litomysl u stolu„Chtěli jsme udělat něco, co by propojilo babičky a dědečky s vnoučaty. Chtěli jsme rodinám dopřát společné prožitky a zájmy.“ Touto myšlenkou začal projekt Archeologie s příběhem, který uspořádala Městská knihovna Litomyšl společně s Regionálním muzeem v Litomyšli.

Pět sobot tráví desítka litomyšlských rodin společným zájmem. Pátrají po minulosti dvou středověkých dětí. Kde žily? Jak žily? Co dělaly? Proč se o nich dochovaly zmínky v městské kronice? Součástí pátrání bylo vymezení archeologických pojmů, cvičné sondy, archeologický výkop, práce v laboratoři nebo řemeslné dílny.

litomysl ucastnice

Knihovnice vytvořily loutky středověkých dětí. Účastníci kurzu pátrají po jejich minulosti.

„Myslím, že pro knihovny do budoucna bude velkým trendem spolupráce s dalšími organizacemi a uvítají to i samotní uživatelé. Už teď víme, že kdybychom se rozhodli spustit další ročník tohoto projektu (samozřejmě s jiným tématem), zájem by rozhodně byl,“ ujišťuje Zdena Cupalová, autorka projektu z Městské knihovny Litomyšl. 

„Na začátku je důležité mít vizi a plán,“ připomíná úvod projektu její kolegyně Zdena Tůmová. „Ten jsme představili pracovnicím muzea. Na konkrétní podobě jsme už pak pracovali společně.“

 

 

„Nejnáročnější bylo získat finance, trvalo to dva roky. Je to běh na delší trať, takže bych ostatním knihovnám doporučila trpělivost.“ Na projekt se podařilo získat grant, ale přispěli i sami čtenáři litomyšlské knihovny dvěma dary ve výši 3 a 2 tisíce korun. 

 Reportáž z archeologického výkopu na pozemku knihovny v regionální televizi. 

7 kroků pro úspěšnou spolupráci

Principem spolupráce je schopnost využít silné stránky druhých a nabídnout ty naše. Často to nestojí o moc víc, než trochu dobré vůle na obou stranách. A jak do toho konkrétně? 

litomysl deti kopou

 1. Vytipujte si spolupracovníka – kdo vám pomůže s vašimi cíli? Kdo vám přivede nové čtenáře, představí knihovnu speciální cílovce, umožní rozšířit služby na jiná místa města, umožní představit novou službu, lépe zpropaguje vaše akce nebo přinese peníze?
 2. Jak můžete vytipovanému být užiteční vy? Co asi řeší? Potřebuje nové zákazníky (posluchače, členy), atraktivní prostory, zpropagovat svoje akce u vaší cílovky, vaše know how (např. jak začít spolupracovat s Domovem pro seniory)?
 3. Domluvte si schůzku a představte budoucímu partnerovi, jak mu můžete být užiteční. Dávejte pozor, co ho zajímá, v průběhu nejspíš zjistíte, že mu můžete vyjít vstříc ještě jinak, než jste si mysleli.
 4. Vysvětlete, co je zajímavé oplátkou pro vás.
 5. Domluvte technické detaily.
 6. Udělejte vše, co jste slíbili, a v co nejvyšší kvalitě.
 7. Mějte radost z toho, co se vám povedlo!

Fotografie je ze společného projektu Městské knihovny Litomyšl a Regionálního muzea v Litomyšli s názvem Archeologie s příběhem. Více o něm za týden.