Archiv pro měsíc: Září 2013

Koncepce má svůj videospot

Knihy účinkující ve videospotu

Jednou z dílčích aktivit ke komunikaci Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 směrem k široké odborné veřejnosti bylo vymyslet a natočit videospot ke Koncepci, trailer pro knihovníky, který by na existenci Koncepce upozornil. Na videospotu jsme pracovali pod heslem „Jednou vidět je lepší než stokrát číst.“

Videospot s názvem Otevíráme novou kapitolu knihovnictví vznikl na základě scénáře Sdružení nezávislých kreativců ProBono (Marek Hejduk a Ivan Peterka) a stejně jako text brožury Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout vyzdvihuje hlavní témata Koncepce. Tato témata s nadsázkou reprezentují vybrané knižní tituly, které se staly hlavními herci v tomto snímku. Spot natočila a produkovala společnost Punk Film, s.r.o.

Chráníme hodnoty, Zpřístupňujeme informace, Otevíráme se všem, Zkvalitňujeme a popularizujeme služby, Zvyšujeme svou kvalifikaci. To jsou hlavní témata Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015.

Videospot je k dostupný vidění na YouTube. Přejeme příjemnou zábavu!

 

Roadshow začíná

Ve středu 16. září 2013 se rozjela roadshow Quo vadis, knihovno?, tedy série přednášek a workshopů šířící myšlenky Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. První zastávkou se stala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, kde se v přednáškovém sále sešlo okolo čtyřicítky jihočeských knihovníků.

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, se coby lektor ve své přednášce zaměřil na marketing knihoven. Nejprve obecně hovořil o Koncepci rozvoje knihoven, kterou následně rozvinul v tématu hodnocení efektivity knihoven. Vzhledem k zaměření přenášky a časovým možnostem nakonec místo workshopu následoval krátký exkurz do marketingu nizozemských veřejných knihoven a jejich jednoté značky de Bibliotheek.

Kdy se zastaví roadshow ve vaší krajské knihovně? Sledujte podzimní přehled zastávek roadshow a weby příslušných knihoven. Navštívili jste přednášku a chcete vyjádřit své dojmy? Vyplňte hodnotící formulář. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá, děkujeme!

 

 

Knihovny současnosti 2013

Přednáškový sál

Konference Knihovny současnosti 2013 se uskuteční již tento týden! Ve dnech 10.–12. září 2013 proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již tradiční setkání nad aktuálními otázkami českého knihovnictví, včetně tří příspěvků zahraničních kolegů z Velké Británie, Rakouska a Finska.

Ve třech nabitých dnech s celkovou účastí dosahující tří set účastníků jsou probírána témata od přípravy informačního zázemí k poskytování služeb, přes knihovnické vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných k nabídce služeb různým věkovým a sociálním skupinám včetně osob se zvláštními potřebami a národnostních menšin.

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 patří stejně jako v minulých letech mezi hlavní témata konference. Program se na Koncepci zaměří ve čtvrtek 12. září a bude se jí věnovat celé dopoledne ve speciálním tematickém bloku, garantem programu je PhDr. Vít Richter.

Z nejnovějších zahraničních dokumentů věnujících se trendům a vývoji v knihovnictví můžeme doporučit k přečtení IFLA Trend Report, který byl pod názvem Riding the Waves or Caught in the Tide? zveřejněn na World Library and information Congress v Singapuru 19. srpna 2013. Zajímavé výsledky přinesl také nedávno zveřejněný evropský průzkum Nadace Billa a Melindy Gatesových, který se zaměril na názory uživatelů na přínos informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách.

Přejeme příjemné a inspirativní počtení!