Archiv pro měsíc: Listopad 2013

Brožury a letáky jsou na světě

Brožury a letáky    Letáky

Informační brožura a leták se konečně dočkaly tištěné podoby!
Brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout představuje zjednodušenou, zkrácenou a čitelnější verzi původního dokumentu Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015, jejím cílem je zpřístupnit myšlenky Koncepce co nejširší odborné veřejnosti.

Leták Otevíráme novou kapitolu knihovnictví odkazuje na vizi a šest hlavních témat Koncepce, to vše za doprovodu vybraných knižních titulů, které hlavní témata s nadhledem ilustrují. Sdělení letáku navíc koresponduje se stejnojmenným informačně-propagačním videospotem, který můžete vidět na YouTube.

Barevné provedení tiskovin je shodné s naším spřízněným projektem, připravovaným Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz.

Brožury a letáky jsou nyní připraveny pro krajské knihovny k odebrání v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR, kde jsou distribuovány společně s dotiskem brožury Standard pro dobrou knihovnu. O další distribuci tiskovin do městských a místních knihoven se postarají metodici příslušných krajských knihoven. Přejeme příjemné počtení!