Archiv pro měsíc: Prosinec 2013

Roadshow je za námi, děkujeme!

Logo roadshow 2013

Šest lektorů, šestnáct knihoven, dvacet přednášek, přes šest set účastníků.

Takové je resumé letošní roadshow Quo vadis, knihovno?, která měla za úkol seznámit širokou odbornou veřejnost s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 a několika zásadními tématy, která z této Koncepce vyplývají.

Účastníci přednášek měli možnost setkat se s autory Koncepce a dozvědět se více informací o připravovaném Centrálním portálu českých knihoven Knihovny.cz, výsledcích průzkumu měření hodnoty služeb knihoven nebo posledním průzkumu čtení a čtenářství v České republice. Přednášky se také věnovaly standardům veřejných knihovnických a informačních služeb, komunitní roli knihoven nebo pracovníkům knihoven.

Zúčastnili jste se některé ze zastávek roadshow a chcete k ní vyjádřit svůj názor? Vyplňte krátký hodnotící dotazník!

A co chystá pracovní skupina Priority 19 v roce 2014? Společně s lektory chceme i nadále pokračovat ve vzdělávacích aktivitách prostřednictvím roadshow, snažíme se navázat užší spolupráci s připravovaným Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz. Program další série přednášek by se měl zaměřit na centrální služby knihoven, spolupráci knihoven a již zmíněný portál Knihovny.cz. Projekt žádá o finanční dotaci z dotačního programu VISK 8/B Ministerstva kultury ČR.

Než jsme se nadáli,
roadshow je za námi.
Co myslíte, zdařila se?
Snad na viděnou v příštím roce!