Rubriky
Aktuálně

Dánský modelový program pro veřejné knihovny

Projekt Dánské agentury pro kulturu a soukromé dobročinné společnosti Realdania s názvem Modelový program pro veřejné knihovny představuje interaktivní webový katalog, přehled podnětů, nápadů a nástrojů pro budování moderních veřejných knihoven. Přináší zejména nové poznatky a návrhy v oblasti tvorby funkční interiérů knihoven (včetně příkladů dobré praxe). Program tvoří tři části: Proměny veřejné knihovny – […]

Rubriky
Aktuálně

Zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. […]