Rubriky
Aktuálně

Rok 2014 ve znamení Centrálního portálu českých knihoven

Činnost pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 se bude v letošním roce ubírat ve znamení užší spolupráce s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz, a to zejména při přípravě informační části portálu, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách pro širokou veřejnost a praktickým rozcestníkem […]

Rubriky
Aktuálně

Koncepce rozvoje knihoven v Královéhradeckém kraji

Už se k vám dostalo poslední číslo knihovnicko-informačního zpravodaje U nás? K nám ano a jsme příjemně překvapeni, neboť jsme se dozvěděli, že veřejné knihovny v Královéhradeckém kraji mají svou vlastní krajskou koncepci. Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014–2018 s výhledem do roku 2020 je rozdělena do pěti tematických okruhů, které společně […]