Archiv pro měsíc: Březen 2014

Rok 2014 ve znamení Centrálního portálu českých knihoven

Činnost pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 se bude v letošním roce ubírat ve znamení užší spolupráce s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz, a to zejména při přípravě informační části portálu, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách pro širokou veřejnost a praktickým rozcestníkem pro knihovníky. Projekt byl pod názvem Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B.

Základní myšlenku propagovat informace o českých knihovnách a jejich službách jsme převzali z původního projektu http://archiv.knihovny.cz/, jehož obsah zamýšlíme nově rozčlenit, přetextovat a graficky upravit.

Máte představu nebo názor na to, co by měla informační část portálu Knihovny.cz obsahovat? Najděte si i vy pár minut a vyplňte krátký online dotazník. Na vaší zpětné vazbě nám záleží!

Koncepce rozvoje knihoven v Královéhradeckém kraji

Už se k vám dostalo poslední číslo knihovnicko-informačního zpravodaje U nás? K nám ano a jsme příjemně překvapeni, neboť jsme se dozvěděli, že veřejné knihovny v Královéhradeckém kraji mají svou vlastní krajskou koncepci.

Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014–2018 s výhledem do roku 2020 je rozdělena do pěti tematických okruhů, které společně směřují ke zvyšování počtu aktivních uživatelů využívajících knihovnických služeb:

A. Služby knihoven
B. Knihovny jako vzdělávací instituce
C. Knihovny jako místo setkávání
D. Knihovní fondy
E. Služby knihoven knihovnám

Tato koncepce byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje jako příloha dokumentu Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014–2020.

Přejeme mnoho úspěchů při jejím naplňování!