Rubriky
Aktuálně

Jakou hodnotu mají služby knihovny?

Odborníci z Městské knihovny v Praze (MKP), Univerzity Pardubice (Fakulty ekonomicko-správní) a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Ekonomické fakulty) se v rámci tříletého projektu pokusili zjistit, jakou hodnotu mají služby veřejných knihoven pro společnost. Projekt byl řešen coby Priorita 17 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015, jejíž cílem bylo zpracovat metodiku ekonomických výzkumů […]