Archiv pro měsíc: Září 2014

Knihovny současnosti 2014

Aula v prostorách Právnické fakulty UPOL

Konference Knihovny současnosti 2014 se uskuteční již ve dnech 9.–11. září 2014!
Dvacátý druhý ročník konference proběhne opět v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se více než tři sta návštěvníků setká nad aktuálními otázkami českého knihovnictví, včetně příspěvků a workshopů zahraničních kolegů z Norska a Švédska.

Konference se dlouhodobě zaměřuje na poskytování vzdělávacích a kulturních služeb v českých knihovnách. Tento hlavní motiv bude v úvodních přednáškách obohacen o trendy knihovnictví ve Skandinávii a konkrétní zkušenosti z měst Oslo a Sigtuna.

Mezi hlavní témata letošního ročníku konference patří řízení lidských zdrojů, P.R. a marketing knihovnických služeb (zde uslyšíte také příspěvek o Prioritě 19), nová katalogizační pravidla RDA, služby knihoven pro produktivní generaci nebo Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 patří stejně jako v minulých letech mezi hlavní témata konference. Program se na Koncepci zaměří ve čtvrtek 11. září a bude se jí věnovat celé dopoledne v tematickém bloku, jehož garantem je PhDr. Vít Richter.

Přejeme příjemné konferenční dny a těšíme se na viděnou!