Rubriky
Aktuálně

IFLA Trend Report

Přístup k informacím, online vzdělávání, ochrana osobních údajů, hyperkonektivita a nové technologie. To jsou podle Mezinárodní federace knihovnických asociací (IFLA) hlavní směry, které budou formovat informační společnost v následujících letech. IFLA Trend Report definuje pět trendů, které budou klíčové pro další směřování knihoven: 1. Přístup k informacím Pokud je tak snadné informace sdílet, může je někdo […]

Rubriky
Aktuálně

Priorita 19: ohlédnutí za rokem 2014

Pracovní skupina Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 se v roce 2014 zaměřila na spolupráci s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz a věnovala se projektu Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz. Hlavním cílem projektu byla příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich […]