Rubriky
PR a komunikace

Potřebují knihovny dobré public relations?

Samozřejmě, že potřebují. Knihovna coby veřejná služba, dostupná všem bez rozdílu a placená z peněz daňových poplatníků, má i v době rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií své nezastupitelné místo ve společnosti. A tuto pozici musí neustále upevňovat a obhajovat, nejenom před čtenáři a uživateli, ale zejména před svým zřizovatelem. Téma public relations v prostředí […]