Rubriky
PR a komunikace

7 – 38 – 55

Pořád se hrabeme s tím, jak volit slova, a najednou stačí se pořádně usmát a rozpřáhnout náruč… Tenhle graf je velice slavný a velice nejednotně interpretovaný. A vlastně zavádějící. Obvykle se to vykládá tak, že když s někým komunikujeme, příjemce si informaci bere z 55 % z pohybů těla, z 38 % z hlasu a jen […]

Rubriky
Aktuálně

České knihovny za dalších pět let?

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015, dokument schválený vládou ČR, který říká, kam mají knihovny směřovat, pomalu končí. Proto se koncem dubna sešla v Třešti Ústřední knihovnická rada rozšířená o další přizvané experty, aby zhodnotila stav realizace stávající Koncepce a diskutovala o té budoucí. Ohlédnutí za současnou koncepcí České knihovnictví řeší od roku 2011 celkem […]