Rubriky
Aktuálně

Připomínkujte Koncepci 2016-2020! Má to smysl

Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. Není vám jedno, kam se budou ubírat české knihovny v příštích pěti letech? Máte názor na celoživotní vzdělávání knihovníků, digitalizaci nebo centrální služby? Zapojte se do připomínkování Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016-2020, dokumentu, který po schválení […]