Rubriky
Aktuálně

Výstupy z projektu „Poslání a role knihoven“

Během podzimu 2019 probíhala série workshopů s názvem „Poslání a role knihoven”. Jejich aktivními účastníky byli „tahouni českého knihovnictví”, které předtím nominovali jejich kolegové z knihoven ve veřejné anketě. Do celého projektu se participativním způsobem zapojila více než stovka zaměstnanců knihoven ze všech krajů České republiky. Zapojeni byli zaměstnanci knihoven na různých pozicích, z knihoven různých typů […]

Rubriky
Aktuálně PR a komunikace

Knihovny jako místa vzdělávání – společné roční komunikační téma knihoven

Knihovny se již několik let snaží změnit pohled společnosti na jejich roli, kterou mohou hrát v životě obce nebo města. Pracovní skupina pro Prioritu 6, která se zabývá komunikací knihoven, pro letošní rok zvolila nový přístup, protože veřejné mínění lze efektivněji ovlivnit, pokud si knihovny vyberou jedno téma, které bude tvořit roční komunikační linku. Pro rok […]