Archiv pro měsíc: Červenec 2020

Zlatý Ámos je z Tábora. Knihovna si to nenechala ujít

Pro knihovny je letošní rok zastřešen mottem Knihovny jako místa vzdělávání, a proto knihovny  navázaly spolupráci s anketou Zlatý Ámos. Plánem bylo připravit pro úspěšné účastníky regionálních kol a jejich třídy speciální program v knihovnách a také společně s  jednotlivými Ámósi  prohloubit spolupráci škol a knihoven. Přinášíme vám inspiraci z táborské knihovny, která s vítězem celé soutěže, Tomášem Míkou z táborského gymnázia, připravila rozhovor a snad se i přes různá protiepidemická opatření podaří brzy realizovat i další plány.

Na konci března jsme se dozvěděli, že cenu Zlatý Ámos získal Táborák Tomáš Míka, učitel češtiny a základů společenských věd na blízkém gymnáziu.

Kvůli situaci s koronavirem jsme se s ním nemohli osobně setkat, poblahopřát mu, ani ho a jeho studenty pozvat na nějaký program do knihovny. Proto jsme se rozhodli, že s ním sepíšeme rozhovor po telefonu a k propagaci využijeme sociální sítě. Zjistili jsme totiž, že ač je na internetu řádka rozhovorů s Tomášem, jsou všechny téměř stejné a pouze informují o tom, kdo pro letošek cenu získal.

Do karet nám hrálo, že Tomáš Míka je nejen učitel, ale duší také básník. Pod pseudonymem Mořic Klein vydal zatím tři knihy a další dvě má nyní připravené k vydání. Takže společná řeč se točila nejen okolo učitelství, ale také literatury. Abychom také podpořili iniciativu #kupknihu, vložili jsme do rozhovoru odkazy na e-shop s Mořicovými texty.

Tomáš Míka se během rozhovoru také zmínil, že ho zajímají e-knihy. To nás inspirovalo k tomu, že jsme nejen jemu osobně, ale všem ředitelům táborských škol a spolupracujícím učitelům rozeslali nabídku e-čtení – odkaz na náš táborský knihovní katalog, ale také na e-knihy od MKP a na portál zpřístupňující obsah nejen pro studenty protiviru.knihovny.cz.

Do budoucna bychom Tomáše Míku ještě rádi pozvali do knihovny, zatím nás napadá uspořádat mu autorské čtení, jakmile mu vyjde nová kniha. Rádi bychom ale nabídli program i jeho studentům (např. exkurze), pokud to bude realizovatelné, protože jde o maturanty, kteří v září pravděpodobně nastoupí na VŠ.

Celý rozhovor s Tomášem Míkou o učení i literatuře najdete na webu táborské knihovny.

Autor textu: Kateřina Šímová, Městská knihovna Tábor

ROZHODUJE SE O BUDOUCNOSTI KNIHOVNICTVÍ

Letošní rok je pro knihovníky do značné míry klíčový. Vláda totiž schválí novou Koncepci rozvoje knihoven. Týká se roků 2021 až 2027; počítá ale i s výhledem do roku 2030. Jde o zásadní dokument, který ovlivní činnosti a rozvoj všech knihoven v zemi.

Právě proto by se o existenci koncepce a jejím obsahu mělo dozvědět co nejvíce z vás i vašich kolegů. A to v takové formě a rozsahu, která bude dané knihovně vyhovovat. Chystáme se proto úplně přepracovat web https://koncepce.knihovna.cz a udělat z něj funkční nástroj pro koncepční témata. Cílem je, aby poskytoval co nejlepší online podporu metodikům a pracovníkům pověřených knihoven.

Do přípravy nového obsahu zapojujeme postupně knihovnické metodiky i další knihovníky, kteří mají o téma zájem, zkušenosti, odborné názory i znalost „terénu“. Chceme vytvořit nástroj, který pomůže k tomu, aby podpora byla skutečně efektivní, přehledná, obsažná a cílená jak na konkrétní problémy, tak na ten který typ knihovny či knihovníka.

Jedním z hlavních kroků k naplnění tohoto záměru budou workshopy – ať již ve formě osobních setkání, nebo (v jednom případě) jako online seminář. Na nich od zapojených knihovníků načerpáme podněty a zkušenosti. Odborné schůzky se budou konat v průběhu léta a podzimu v Praze, Brně a Olomouci. Workshopy jsou určeny pro krajské metodiky, mohou se jich ale zúčastnit i další zájemci. Všem metodikům a metodičkám děkujeme za zapojení!

Své otázky, nápady a náměty můžete směřovat na adresu koncepce@knihovna.cz