Rubriky
Aktuálně Blog PR a komunikace

2022: Udržitelnost v knihovnách – přidejte se!

#udrzitelnostvknihovnach

V jednotě je síla, proto pracovní skupina pro komunikaci knihoven v rámci plnění Koncepce rozvoje knihoven ČR zavedla systém komunikačních témat, která budou knihovny provázet po celý rok. Rok 2022 bude věnován udržitelnosti a Cílům udržitelného rozvoje. Knihovny bez ohledu na svoji velikost nebo specializaci tak mají příležitost nejen seznámit veřejnost s novým tématem, ale také rozvinout a posílit svůj potenciál. 

Rok 2022 v knihovnách ve znamení udržitelnosti

Téma vychází z 17 Cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Jde o jediný globální plán udržitelného rozvoje lidstva, který máme k dispozici. K jeho naplňování se zavázaly všechny členské státy OSN. Cíle udržitelného rozvoje jsou komplexní a zahrnují složku sociální, ekonomickou i ekologickou a jejich mottem je „leave no one behind“, tedy nikdo nemá být vyloučen, protože udržitelný rozvoj lidstva se týká nás všech. Zároveň jejich šíře dává příležitost pro zapojení opravdu všech. Třeba zorganizovat úklid nejbližšího okolí knihovny nemusí být úplně složité a přitom aktivita obsahuje hned několik cílů.

Udržitelné knihovny kam pro inspiraci

Udržitelnou inspiraci mohly knihovny čerpat celý rok 2021 na webinářích a workshopech, které pro ně pořádala neformální pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Její péčí také vznikla stránka https://udrzitelna.knihovna.cz, kde najdete jak krátký úvod do tématu, tak inspiraci obsahovou a navrch i záznamy z proběhlých konferencí. 

Velmi hutný tematický základ pak nabízí seriál videí Městské knihovny v Praze s názvem Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny, který je připravován ve spolupráci s Informačním centrem OSN. Celý playlist můžete samozřejmě poskytnout i vašim čtenářům, ať už odkazem na webu, nebo postupným sdílením na sociálních sítích, které spravujete.

Příklady aktivit, které v knihovnách fungují, najdete na webu Co dokáže knihovna. Pravidelný přísun informací k tématu představuje FB stránka Udržitelnosti v knihovnách, kterou neváhejte kontaktovat, pokud budete chtít něco z tématu konzultovat.

TIP! Zjistěte, jak je na tom vaše knihovna s cíli udržitelného rozvoje

Udržitelnost a Cíle udržitelného rozvoje řekněte to dál

Když se řekne udržitelnost, většina lidí si představí něco, co je spojeno především s ekologií. Třeba boj za klima. Cíle udržitelného rozvoje jsou ale mnohem širší a obsahují i témata jako je podpora komunit, boj proti chudobě, podpora vzdělávání, tedy témata knihovnám velmi blízká a zároveň obsažená v Koncepci rozvoji knihoven ČR. Komunikačním cílem roku 2022 je prostřednictvím knihoven seznámit českou veřejnost s širším pojetím udržitelnosti a zároveň téma využít k posílení své nepostradatelnosti.

Jak na to? Je to celkem jednoduché využijte připravené materiály. Tím nejmenším, co můžete udělat, je vyvěsit vytištěné plakáty, které byste měli dostat od svých krajských/pověřených knihoven. Co dál? Nasaďte na sociální sítě připravenou grafiku, sdílejte připravený obsah. Zapojte se do webové hry, kterou pro cíle udržitelného rozvoje připravuje Městská knihovna v Praze (spuštěna bude v březnu 2022 jako aktivita zahájená v Březnu měsíci čtenářů), zařaďte do svého programu už připravené hry a aktivity studentů Kreativní laboratoře KISK.

Připravte vlastní aktivity, které budou korespondovat s tématy z plakátů, ale i dalšími tématy Cílů udržitelného rozvoje. 

Témata z plakátů:

1.Q – partnerství: Velké plány na oživení nejbližšího okolí? Zeptejte se v knihovně a jděte do toho společně! – opečovávejte své spolupracující organizace, pošlete jim pozdrav, oslovte alespoň jednoho dalšího partnera, vymyslete společnou aktivitu

2.Q – cestování: Místa v nejbližším okolí, která stojí za to projít. Cesty bez cestování. Přijďte si do knihovny pro lokální inspiraci a udržitelné objevitelské zážitky.  – ukažte, že cestovat se dá i bez uhlíkové stopy, uspořádejte cestovatelskou besedu, připravte procházku po zajímavostech v nejbližším okolí

3.Q – vzdělávání: První čtení, doučování, maturita, seminárka, diplomka, celoživotní učení. Knihovna jako váš nepostradatelný průvodce při objevování nových témat. – aktualizujte nabídku besed pro školy; zaměřte se na studenty středních škol, seniory, zkuste realizovat workshop deFacto

4.Q – tradice: Darujte s rozmyslem. Darujte knihovnu a s ní přístup k zábavě i vzdělání. Místo pro děti, práci i studium. Technologie i ruční práce. To se vyplatí. – umíte nabídnout knihovnu jako dárek? ne? máte rok na to, abyste to zvládli :), a pokud to nepůjde, nic se neděje, beseda o vánočních zvycích nebo tematický workshop to spraví

A hlavně nám nezapomeňte o všech vašich zajímavých aktivitách dát dopředu vědět na udrzitelna@knihovna.cz, abychom je mohli zdokumentovat a zveřejnit jako příklady dobré praxe. 

Máte nápad, ale už ne finance? Ani to nemusí být překážkou. Zkuste se porozhlédnout po dalších možnostech financování. Knihovny mohou podávat projekty do programu Knihovna 21. století. Zajímavé grantové programy nabízejí různé neziskové organizace, jejich výběr najdete na tematické nástěnce udržitelnosti, ale možná stačí oslovit svého zřizovatele nebo příslušný odbor – i pro něj by udržitelnost měla být prioritou. 

Stahujte a využívejte připravené materiály 

Autorkou vizuálů je Lucie Dynterová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Plakáty formátu A2

  • vyvěste je na nástěnkách, sdílejte jako obrázky na sociálních sítích, doplňujte aktivitami pro veřejnost; udržitelnost tím bude v knihovně viditelná po celý rok

Plakáty formátu A3 pro Březen měsíc čtenářů a Týden knihoven

  • plakáty připraveny pro propagaci akcí a aktivit připravených k Březnu měsíci čtenářů a Týdnu knihoven – stačí do volné bílé plochy vložit vlastní text
  • stáhněte si otevřené PDF a text vložte přímo do plakátu (pokud máte editor)
  • vytiskněte si plakát barevně (ideálně ve formátu A3) a text napsaný ve Wordu do plochy vlepte (pokud editor nemáte) 
  • doporučený typ písma: Arial

Ilustrační obrázky nejen pro sociální sítě

Propagační předměty

Systém komunikačních témat

Pracovní skupina navrhla pro jednotnou komunikaci knihoven dvouleté tematické cykly. Dvouleté proto, že první rok bude věnován tomu, aby se s tématem seznámily knihovny a knihovníci mohli absolvovat připravené vzdělávací aktivity. Druhý rok pak bude téma komunikováno směrem k veřejnosti a to v intenzitě, které je ta která knihovna schopna.  

Systém byl vzat na vědomí všemi důležitými platformami českého knihovnictví, tedy Ústřední knihovnickou radou, Sdružením knihoven ČR i Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Stejně jako výběr prvních dvou témat, která budou knihovny provázet v následujících letech – udržitelnost pro léta 2021/22 a mediální gramotnost pro léta 2022/23.