Aktivity

Pracovní skupina Priorita 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 se zabývá marketingem služeb knihoven, respektive podporou marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Naším cílem je zvýšit v široké veřejnosti podíl lidí, kteří mají širší povědomí o činnosti knihoven a aktivně využívají veřejné knihovnické a informační služby.

PR a komunikace
Sbíráme a šíříme příklady dobré praxe z oblasti technik a nástrojů public relations, které využívají české knihovny k budování a udržování vztahů s veřejností.

V letošním roce 2016 se v projektu Označení „Knihovna“ zabýváme možnostmi využití společného označení / brandu českých a moravských knihoven. V průběhu projektu realizujeme několik workshopů po celé ČR, na nichž se bude řešit využití společného označení právě v souvislosti s marketingem a PR knihoven. Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva kultury VISK  1.

V roce 2015 jsme realizovali projekt Quo vadis, knihovno?, který byl podpořen grantem Ministerstva kultury v  programu Knihovna 21. století. Na jaře roku 2015 jsme spustili blog PR a komunikace, který každý měsíc přináší příklady z knihovnické praxe. Z blogových příspěvků byla následně vydána e-kniha Věry Ondřichové Příklady dobré praxe PR v českých knihovnách. Druhou vydanou e-knihou je překlad knihy Přijímání výzvy: Tvorba nové vize veřejných knihoven, kterou vydal americký Aspen Institute v říjnu 2014, a která nabízí širší pohled na vize a funkce veřejných knihoven a zároveň uvádí konkrétní příklady nových služeb poskytovaných v knihovnách. Velkým přínosem projektu byla série 8 přednášek v krajských městech po celé ČR, které lektorovala odbornice na PR Věra Ondřichová, a které se setkaly s nadšeným ohlasem.

Centrální portál knihoven Knihovny.cz
Od roku 2014 spolupracujeme na projektu Centrální portál knihoven Knihovny.cz, a to zejména při přípravě informační části portálu, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách pro širokou veřejnost. Projekt byl pod názvem Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B, v roce 2015 pokračujeme v realizaci této informační části. Pilotní verze portálu by měla být spuštěna v polovině roku 2016 na doméně www.knihovny.cz.

V roce 2015 jsme pokračovali prací na projektu Realizace statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz, podpořeného Ministerstvem kultury v rámci programu VISK 8/B. Byly vypracovány dva business modely fungování portálu, společně s firmou Direct People jsme zpracovávali uživatelské scénáře. Návrhy na grafické zpracování a UX optimalizaci portálu Knihovny.cz jsme připravovali ve spolupráci s firmou Proof and Reason a její výsledky jsou připraveny k implementaci před ostrým spuštěním portálu během roku 2016. V rámci projektu také byla technicky připravena informační část portálu nabízející uživatelsky přívětivý adresář knihoven, v němž lze snadno vyhledávat podle různých parametrů. Tato část bude rovněž přístupná po spuštění ostrého provozu portálu Knihovny.cz. Od října do prosince probíhala informační roadshow, která portál představila ve všech krajích.

Propagace Koncepce rozvoje knihoven ČR

V roce 2013 bylo naším cílem komunikovat a propagovat samotný dokument Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihovno? podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Připravili jsme zkrácenou a čitelnější verzi Koncepce pod názvem Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout, oboustranný leták Otevíráme novou kapitolu knihovnictví a stejnojmenný krátký videospot. Uspořádali jsme roadshow – sérii 17 přednášek v krajských knihovnách po celé republice, které se zúčastnilo 657 knihovníků.