Odborné workshopy o portálu Knihovny.cz

V roce 2016 jsme pro vás připravili tyto odborné workshopy týkající se vývoje centrálního portálu knihoven:

1 ) Odborný workshop FRBR a portál Knihovny.cz

Datum a čas konání: čtvrtek 24. 11. 2016, 10:00–16:00
Místo konání: klubovna Domu čtení, Ruská 1455/192 Praha 10
Anotace: Zveme vás na expertní workshop jehož obsahem bude diskuse o implementaci FRBR do portálu knihovny.cz, zhodnocení dosavadních pokroků v implementaci FRBR v knihovnách v ČR a formulace návrhů na aplikaci FRBR v portálu knihovny.cz.
Požadavky na účastníky: účast doporučujeme zaměstnancům knihoven, kteří mají k dané problematice blízko, (např. systémovým knihovníkům, případně pracovníkům knihoven, kteří jsou již s tématikou FRBR a RDA obeznámeni a dále zaměstnancům knihoven, kteří se podílejí či mají v plánu se podílet na vývoji portálu nebo na zapojení jejich knihovny do portálu knihovny.cz)
Kapacita: 10 míst
Pořadatelé: Městská knihovna v Praze za podpory Ministerstva kultury (VISK 2)
Kontakt: Veronika Hyblerová Trachtová (veronika.trachtova@mlp.cz)
Přihlášky: účast je pro zaměstnance knihoven zdarma, stačí se registrovat zde: http://bit.ly/2g9L3Mb

2) Odborný workshop Monitorovací systémy a portál Knihovny.cz

Datum a čas konání: úterý 29. 11. 2016, 10:00–16:00
Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno (počítačová učebna, 6. patro)
Anotace: Zveme vás na expertní workshop jehož obsahem bude seznámení s monitorovacími systémy a jejich fungováním (především systém Icinga a srovnání s dalšími). Na workshopu budou probrány a diskutovány nároky na nasazení, nastavení, praktický provoz a možnosti rozšiřujících nástrojů monitorovacícho systému Icinga, jehož využití se právě plánuje na portálu knihovny.cz.
Požadavky na účastníky:  Účast doporučujeme správcům systémů a pracovníkům podpory, kteří mají základní znalost shellu, znalost UNIXového prostředí (procesy, programy, sockety), znalost základů sítí.
Lektor: Věroš Kaplan
Kapacita: 10 míst
Pořadatelé: Městská knihovna v Praze za podpory Ministerstva kultury (VISK 2)
Kontakt: Veronika Hyblerová Trachtová (veronika.trachtova@mlp.cz)
Přihlášky: účast je pro zaměstnance knihoven zdarma, stačí se registrovat zde: http://bit.ly/2gcTA12

3) Odborný workshop Akce na portálu Knihovny.cz

Datum a čas konání: čtvrtek 15. 12. 2016, 10:00–16:00
Místo konání: Knihovnický kabinet, Městská knihovna v Praze
Anotace: Zveme vás na expertní workshop jehož obsahem sklízení a zobrazování dat o akcích knihoven na portálu knihovny.cz. Workshop bude mít hackatonovou formu, a cílem je specifikovat, jaké možnosti zobrazování akcí knihoven na portálu jsou realizovatelné v nejbližším časovém horizontu.
Požadavky na účastníky: účast doporučujeme zaměstnancům knihoven a informačním pracovníkům, kteří mají k dané problematice blízko (např. IT pracovníci, zaměstnanci organizující kulturně vzdělávací činnost, metodici) nebo zaměstnanci, kteří mají odborné znalosti o scrappování dat.
Kapacita: 10 míst
Pořadatelé: Městská knihovna v Praze za podpory Ministerstva kultury (VISK 2)
Kontakt: Veronika Hyblerová Trachtová (veronika.trachtova@mlp.cz)
Přihlášky: účast je pro zaměstnance knihoven zdarma, stačí se registrovat zde: http://bit.ly/2gET1tA

Napsat komentář