PR a komunikace

České knihovny pomalu objevují, že k oslovení uživatelů nestačí poskytovat dobré služby. Zjišťují, že je třeba znát cílové skupiny svých uživatelů, poznat jejich potřeby, přání a zvyky. To byl patrně jeden z důvodů, proč se v současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 objevil tematický okruh s názvem Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven.

Dílčí projekty vznikají nejenom v knihovnách, ale také na akademické půdě. Přesto postrádáme systematickou a dlouhodobou podporu těchto snah, která by knihovníkům z veřejných knihoven poskytla pomoc při implementaci jednoduchých a funkčních základů marketingu a PR.

Věra OndřichováNa jaře roku 2015 jsme rozjeli blog PR a komunikace s cílem vyhledávat příklady dobré praxe v oblasti public relations a komunikace v českých knihovnách a vydali e-book na stejné téma, který je zdarma ke stažení. V roce 2015  jsme realizovali sérii úspěšných workshopů o PR knihoven  a v roce 2016 jsme připravili workshopy zaměřené na využití společného označení / brandu knihoven, které realizujeme s autorkou blogu a lektorkou Věrou Ondřichovou.