Roadshow 2015

Logo piktogram šipkyRoadshow Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven je série přednášek, jejíž cílem je přiblížit současný stav projektu Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz. Lektoři z řad řešitelů projektu představí výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele.

Lektoři roadshow
Mezi naše lektory patří odborníci, kteří jsou s vývojem portálu dlouhodobě spjati, zástupci Rady CPK a představitelé pracovních skupin, které se na vývoji portálu podílejí.

 • Ing. Petr Žabička & Mgr. Petra Žabičková
  Moravská zemská knihovna (vedoucí vývoje CPK)
 • PhDr. Bohdana Stoklasová
  Knihovna Akademie věd ČR (koordinátorka projektu CPK)
 • Ing. Martin Lhoták
  Knihovna Akademie věd ČR (předseda Rady CPK)
 • RNDr. Tomáš Řehák
  Městská knihovna v Praze (člen Rady CPK)
 • Mgr. Eva Měřínská
  Městská knihovna Tábor (členka Rady CPK)
 • Bc. Vojtěch Vojtíšek
  Městská knihovna v Praze (člen pracovní skupiny pro informační zdroje CPK)

Přehled plánovaných termínů roadshow
Lektoři během podzimu 2015 postupně navštíví všechny krajské knihovny v České republice.

[gdoc key=“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q36DFAIsOfErY_H0fYVSlGdjXUYW9fmRmdCcOIPecrM/edit?usp=sharing“]