Roadshow 2013

Roadshow Quo vadis, knihovno? 2013 byla série přednášek a workshopů, jež měla za cíl šířit myšlenky Koncepce skrze krajské knihovny do knihoven na regionální a lokální úrovni. Mezi naše lektory patřili Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák.

Lektoři během podzimu roku 2013 postupně navštívili všechny krajské knihovny po celé České republice. Soupis uskutečněných termínů roadshow naleznete v tabulce níže. Bližší informace k jednotlivým zastávkám roadshow bylo možné získat u koordinátorky projektu nebo krajského metodika příslušné knihovny.

Datum Místo konání Lektor
18. září České Budějovice (Jihočeská vědecká knihovna) RNDr. Tomáš Řehák
8. října Havlíčkův Brod (Krajská knihovna Vysočiny) PhDr. Vít Richter
8. října Praha (Městská knihovna v Praze, pro regionální knihovny) RNDr. Tomáš Řehák
9. října Praha (Městská knihovna v Praze, pro středočeské knihovny) RNDr. Tomáš Řehák
16. října Olomouc (Vědecká knihovna) Mgr. Jaroslava Štěrbová
16. října Zlín (Krajská knihovna F. Bartoše) RNDr. Tomáš Řehák
17. října Plzeň (Studijní a vědecká knihovna)
+ dne 5. listopadu se zde uskutečnila také speciální přednáška PhDr. Bohdany Stoklasové věnovaná tématu Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz (CPK).
Mgr. Jaroslava Štěrbová
6. listopadu Praha (Městská knihovna v Praze, pro vedoucí poboček a obvodů) PhDr. Vít Richter
7. listopadu Ostrava (Moravskoslezská vědecká knihovna)
Pozvánka do Ostravy
Ing. Martin Lhoták
15. listopadu Pardubice (Krajská knihovna)
Pozvánka do Pardubic
Mgr. Jaroslava Štěrbová
19. listopadu Brno (Moravská zemská knihovna)
Pozvánka do Brna
PhDr. Vít Richter
PhDr. Bohdana Stoklasová
Mgr. Jaroslava Štěrbová
19. listopadu Hradec Králové (Studijní a vědecká knihovna)
Pozvánka do Hradce Králové
Mgr. Zlata Houšková
20. listopadu Karlovy Vary (Krajská knihovna)
Pozvánka do Karlových Varů
Mgr. Zlata Houšková
26. listopadu Liberec (Krajská vědecká knihovna)
Pozvánka do Liberce
Mgr. Zlata Houšková
2. prosince Ústí n/Labem (Severočeská vědecká knihovna)
Pozvánka do Ústí nad Labem
PhDr. Vít Richter
3. prosince Brno (pro vysokoškolské knihovny) Ing. Martin Lhoták
6. prosince Praha (Národní knihovna ČR, pro odborné a specializované knihovny)
Pozvánka do Prahy
PhDr. Vít Richter
PhDr. Bohdana Stoklasová