Rubriky
Aktuálně

Wikipedie pomůže knihovnám s mediální gramotností – nový portál je tu i pro vás

Na konferenci Knihovny současnosti 2022 popsal Pavel Bednařík, hlavní lektor Wikimedia ČR, role a možnosti využití Wikipedie v mediálním vzdělávání. Představil také výsledek spolupráce napříč organizacemi a knihovnami – nový portál Mediální gramotnost. Mediální vzdělávání bylo jedním z nosných témat konference Knihovny současnosti 2022, kde mu byl zasvěcen celý přednáškový blok s titulem Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec. […]

Rubriky
Aktuálně

Rozumět si navzájem –⁠ nová grantová výzva pro knihovny

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu pro veřejné knihovny: NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH. Finanční prostředky lze použít na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání (včetně mediálního vzdělávání), posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. října 2022. Finanční podpora knihoven je určena zejména […]

Rubriky
Aktuálně

Mediální piknik pro ředitelky a ředitele knihoven

Mediální piknik pro ředitelky a ředitele knihoven je unikátní setkání, kde se v krátkém čase dozvíte vše podstatné o společném komunikačním tématu knihoven, kterým je pro nadcházející dva roky mediální gramotnost. Během pikniku se společně zastavíme u otázky, proč ze všech možných témat byla vybrána právě mediální gramotnost. Představíme, co už se podařilo zpracovat a […]

Rubriky
Aktuálně

Inspirujte se na Festivalu mediálního vzdělávání

Festival mediálního vzdělávání je skvělou příležitostí k setkání významných hráčů na poli mediálního vzdělávání v Česku, na prvním ročníků nechybí ani aktivní knihovny! Festival je určen všem, kteří se mediálnímu vzdělávání věnují, či v budoucnu věnovat chtějí. Festival bude probíhat od 16. do 18. srpna 2022 v Praze na Gymnáziu na Zatlance. Účast je zdarma a […]

Rubriky
Aktuálně

Udržitelnost a mediální gramotnost jako společná témata knihoven

Udržitelnost je od loňského roku komunikačním tématem českého knihovnictví. V letošním roce se k němu přidává mediální gramotnost. Koncept společných komunikačních témat vznikl proto, aby se české knihovny – které sice tvoří nejhustší síť, ale přesto stojí každá sama za sebe – mohly podle svých možností prezentovat jednotně. Hledání společných témat ukládá pracovní skupině Priorita […]