Rubriky
Aktuálně

Propásli jste konferenci Do černého nebo KKS 2023? Zpětně je můžete zhlédnout online.

Moderní online doba a období digitalizace s sebou přináší mnohé výhody. Jednou z nich je také možnost pustit si zpětně záznamy zajímavých konferencí. Propásli jste minulý rok konferenci Knihovny současnosti 2023 nebo byste si ji rádi poslechli znovu? V takovém případě není nutno zoufat, z dotačního programu VISK 1 Ministerstva kultury byl pořízen záznam konference, […]

Rubriky
Aktuálně

Mediální setkání pro knihovníky V

Pro velký úspěch Mediálních setkání v minulém roce pokračujeme v jejich pořádání i v roce 2024! Tématem již pátého Mediálního setkání bude velmi aktuální téma umělé inteligence. V posledních letech dochází k rychlému vývoji AI a přibývají nástroje, které ji využívají. Dostává se také více a více do povědomí širší veřejnosti a proto je třeba […]

Rubriky
Aktuálně

Zpřístupnění digitalizovaných českých děl nedostupných na trhu

Na konci roku 2023 se Národní knihovna České republiky za finanční a organizační podpory Ministerstva kultury ČR dohodla s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S na prodloužení předchozího licenčního ujednání o zpřístupnění digitálního obsahu českých fondů. Díky prodlužení licence budou mít registrovaní čtenáři i v následujících letech přístup k digitálnímu fondu, který obsahuje více než […]

Rubriky
Aktuálně

Doporučení pro knihovní legislativu a politiku v Evropě

Na konci roku 2023 vyšel překlad dokumentu Doporučení Výboru ministrů členským státům pro knihovní legislativu a politiku v Evropě CM/Rec (2023) 3. Toto doporučení bylo schváleno Radou Evropy v březnu roku 2023 a doporučeno k realizaci ministrům kultury členských zemí. Nyní je již dostupný český překlad zajištěný Národní knihovnou. Většina bodů tohoto doporučení je již […]

Rubriky
Aktuálně

Pozvánka na 10. ročník konference Do černého

Stejně jako v předchozích letech i tento rok se můžeme těšit na lednovou konferenci Do černého pořádanou Městskou knihovnou v Praze. Jubilejní 10. ročník konference se uskuteční 22. ledna 2024 v Ústřední knihovně, tentokrát nad tématem: krize důvěry. Problém důvěry a nedůvěry je tématem ve společnosti velmi aktuálním, ať jde o vzájemnou důvěru mezi lidmi […]