Rubriky
PR a komunikace

Dopřát si pracovníka PR, ale kde ho vzít?

Kde ho vzít a jak ho zaplatit? Dva nejčastější problémy, které neřeší jenom knihovny, ale neziskovky a příspěvkovky všeho druhu. Státní či obecní rozpočty nejsou na takovou položku zvyklé, v knihovnických ústavech se specialisté na PR nerodí. Co s tím? Dobrovolnická stáž (třeba) s perspektivou zaměstnání na částečný úvazek Vyčlenění části knihovnického úvazku Externista, freelancer […]

Rubriky
PR a komunikace

Dostupný luxus

Občas mám pocit, že něco úplně nepotřebuju. Nový potah na žehlicí prkno. Nebo lis na brambory. A pak si ten „zbytečný“ výdaj za pár stovek dopřeju a nestačím se divit. Se specialisty na vnější komunikaci je to podobné. Nepotřebujeme je, dokud je nemáme. Ale když je máme, divíme se, jak jsme mohli žít bez nich. […]

Rubriky
PR a komunikace

Hledáme příklady dobré praxe PR v českých knihovnách

České knihovny pomalu objevují, že k oslovení uživatelů nestačí poskytovat dobré služby. Zjišťují, že je třeba znát cílové skupiny svých uživatelů, poznat jejich potřeby, přání a zvyky. To byl patrně jeden z důvodů, proč se v současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 objevil tematický okruh s názvem Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven. Dílčí projekty vznikají nejenom […]

Rubriky
PR a komunikace

Potřebují knihovny dobré public relations?

Samozřejmě, že potřebují. Knihovna coby veřejná služba, dostupná všem bez rozdílu a placená z peněz daňových poplatníků, má i v době rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií své nezastupitelné místo ve společnosti. A tuto pozici musí neustále upevňovat a obhajovat, nejenom před čtenáři a uživateli, ale zejména před svým zřizovatelem. Téma public relations v prostředí […]