Chci se kamarádit a spolupracovat s kolegy/němi z jiných knihoven

Využijte co nejvíce příležitostí, jak se propojit se zkušenými kolegy z oboru.

Můžete to udělat přes oborové organizace.

Přehled knihovnických organizací

  • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
    SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Proč být členem SKIPu?
  • Sdružení knihoven ČR
    SDRUK reprezentuje sebevědomé knihovny, které jsou pilířem demokratické, vzdělané a kulturní společnosti. Podporuje jejich spolupráci, přináší inspiraci a zaštiťuje projekty celostátního významu. Soustřeďuje se na podporu managementu knihoven, vytváření pozitivního legislativního prostředí a na marketing služeb. Je přirozeným partnerem zahraničních knihovnických institucí a spolků. Přidejte se, staňte se členem. Strategie SDRUK ČR 2022+
  • Ústřední knihovnická rada
    je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

Zobrazit celý nástroj

Využijte knihovnické komunikační kanály a diskuzní platformy.

Seznamte se na konferencích, knihovnických a vzdělávacích akcích.

Vyjeďte na stáž.

Jděte na stáž do jiné knihovny

Systém pro stáže v knihovnách zatím není v českém knihovnictví jednotně ustanoven a každá knihovna si stáže řeší po vlastní ose. 

Chcete návod, jak na to?  Napište nám, co konkrétně vás zajímá.

Zobrazit celý nástroj