Chci (se) vzdělávat, inspirovat a sdílet

Jedna z úžasných věcí na knihovnách, knihovnicích a knihovnících je, že spolu sdílejí – inspiraci, nápady i know-how.

Jakými kanály se do sdílení můžete zapojit, obohatit a čerpat z kolektivního vědění a zkušeností?

Inspirujte se u nás nebo v zahraničí

Kde se inspirovat?

Zobrazit celý nástroj

Inspirujte se v zahraničí

Stručný přehled stránek s inspirací z knihoven v zahraničí.

 • Mezinárodní spolupráce knihoven – přehled odkazů na webu Informace pro knihovny
 • Library Planet
  A crowdsourced travel guide for libraries of the world meant to inspire library travelers to open the awesome book that is our world of libraries, cities and countries.

Zobrazit celý nástroj

Využijte knihovnické komunikační kanály

Pro inspiraci, radu a sdílení můžete využít elektronické veřejné konference, elektronické neveřejné konference, zahraniční diskusní konference, Facebookové knihovnické skupiny nebo oslovit konkrétní knihovnu či instituci.

Využijte přehled poradenských, metodických a informačních služeb pro knihovny na portálu Informace pro knihovny (IPK), abyste zjistili, co se nabízí.

Vyjeďte na stáž

Získejte zkušenost z jiné knihovny, která se zabývá tématy, které vás zajímají, nebo si domluvte stáž v jiné organizaci a získejte vhled do tématu z odlišné perspektivy.

Jděte na stáž do jiné knihovny

Systém pro stáže v knihovnách zatím není v českém knihovnictví jednotně ustanoven a každá knihovna si stáže řeší po vlastní ose. 

Chcete návod, jak na to?  Napište nám, co konkrétně vás zajímá.

Zobrazit celý nástroj

Vzdělávejte (se) na konferencích, seminářích a workshopech

V odborných knihovnických i neknihovnických tématech. Také formou e-learningu.

Vzdělávejte se online

Příležitosti pro online vzdělávání

Přehled online platforem a zdrojů pro další vzdělávání v knihovnických a dalších tématech.

 • Kurzy.knihovna.cz
  Portál nabízí kurzy nejen aktuálně tutorované, ale i časově neomezené, volně dostupné kurzy z nejrůznějších oblastí oboru informační vědy a knihovnictví s bohatou zásobou studijních textů.

Zobrazit celý nástroj

Seznamte se s knihovnickými organizacemi a zapojte se do nich

Budete moci čerpat informace a know-how z celé knihovní sítě.

Přehled knihovnických organizací

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
  SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Proč být členem SKIPu?
 • Sdružení knihoven ČR
  SDRUK reprezentuje sebevědomé knihovny, které jsou pilířem demokratické, vzdělané a kulturní společnosti. Podporuje jejich spolupráci, přináší inspiraci a zaštiťuje projekty celostátního významu. Soustřeďuje se na podporu managementu knihoven, vytváření pozitivního legislativního prostředí a na marketing služeb. Je přirozeným partnerem zahraničních knihovnických institucí a spolků. Přidejte se, staňte se členem. Strategie SDRUK ČR 2022+
 • Ústřední knihovnická rada
  je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
  Asociace knihoven vysokých škol ČR usiluje o rozvoj a kvalitu českých vysokoškolských knihoven. Zastupuje vysokoškolské knihovny při koncepčních jednáních na národní i mezinárodní úrovni. Vytváří základnu pro spolupráci s cílem zvýšit otevřenost, horizontální prostupnost, kvalitu a efektivitu nabízených služeb. Své aktivity opírá o strategické dokumenty každé členské univerzity a vytváří vhodné podmínky pro posílení a rozvoj jak stávajících, tak nových kompetencí vysokoškolských knihoven.

Další Spolky, sdružení, konsorcia knihoven České republiky a příbuzných institucí na webu Informace pro knihovny.

Chybí vám/nám tu něco?

Zobrazit celý nástroj

Sledujte a publikujte v knihovnických médiích

Přehled knihovnických (a příbuzných) periodik ČR a SR naleznete na webu ipk.nkp.cz.

Natáčejte a sdílejte videa či podcasty

Prostřednictvím nich můžete šířit své zkušenosti ještě o něco zajímavějším způsobem, než pouhým textem.