Chci (se) vzdělávat, inspirovat a sdílet

Jedna z úžasných věcí na knihovnách, knihovnicích a knihovnících je, že spolu sdílejí – inspiraci, nápady i know-how.

Jakými kanály se do sdílení můžete zapojit, obohatit a čerpat z kolektivního vědění a zkušeností?

Inspirujte se u nás nebo v zahraničí

Kde se inspirovat?

Zobrazit celý nástroj

Inspirujte se v zahraničí

Stručný přehled stránek s inspirací z knihoven v zahraničí.

  • Mezinárodní spolupráce knihoven – přehled odkazů na webu Informace pro knihovny
  • Library Planet
    A crowdsourced travel guide for libraries of the world meant to inspire library travelers to open the awesome book that is our world of libraries, cities and countries.

Zobrazit celý nástroj

Využijte knihovnické komunikační kanály

Pro inspiraci, radu a sdílení můžete využít elektronické veřejné konference, elektronické neveřejné konference, zahraniční diskusní konference, Facebookové knihovnické skupiny nebo oslovit konkrétní knihovnu či instituci.

Využijte přehled poradenských, metodických a informačních služeb pro knihovny na portálu Informace pro knihovny (IPK), abyste zjistili, co se nabízí.

Vyjeďte na stáž

Získejte zkušenost z jiné knihovny, která se zabývá tématy, které vás zajímají, nebo si domluvte stáž v jiné organizaci a získejte vhled do tématu z odlišné perspektivy.

Jděte na stáž do jiné knihovny

Systém pro stáže v knihovnách zatím není v českém knihovnictví jednotně ustanoven a každá knihovna si stáže řeší po vlastní ose. 

Chcete návod, jak na to?  Napište nám, co konkrétně vás zajímá.

Zobrazit celý nástroj

Vzdělávejte (se) na konferencích, seminářích a workshopech

V odborných knihovnických i neknihovnických tématech. Také formou e-learningu.

Seznamte se s knihovnickými organizacemi a zapojte se do nich

Budete moci čerpat informace a know-how z celé knihovní sítě.

Přehled knihovnických organizací

  • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
    SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA a EBLIDA. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Přidejte se, staňte se členem.
  • Sdružení knihoven ČR
    je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.

Zobrazit celý nástroj

Sledujte a publikujte v knihovnických médiích

Přehled knihovnických (a příbuzných) periodik ČR a SR naleznete na webu ipk.nkp.cz.

Natáčejte a sdílejte videa či podcasty

Prostřednictvím nich můžete šířit své zkušenosti ještě o něco zajímavějším způsobem, než pouhým textem.

Jak na multimédia

Manuál, jak na multimédia pro české knihovny, ještě neexistuje (nebo o něm alespoň nevíme). Chcete jej? Napište nám, co konkrétně vás zajímá, co by v něm nemělo chybět.

Zobrazit celý nástroj

Organizujte vzdělávání

Můžete na to využít dotace z VISK 2 nebo K21.

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)