Chci vycházet se zřizovatelem

Začněte hledáním společného

Pokud má vaše obec zpracovanou koncepci nebo strategii rozvoje, najděte, jak by knihovna mohla být užitečná při jejím naplňování. Spolupráci se zřizovatelem odvíjejte od jeho představ a potřeb.

Seznamte se případně i s dalšími strategiemi (kraje, resortů, apod.), hledat je můžete v Databázi strategií.

Představte zřizovateli relevantní standardy a Koncepci rozvoje knihoven

Přehled možných podkladů pro jednání se zřizovatelem naleznete zde:

Komunikujte se zřizovatelem pravidelně

Na pravidelné bázi informujte zřizovatele o činnosti knihovny a průběžně řešte aktuální otázky a témata. Domluvte se například na pravidelném setkávání.

Zvěte zřizovatele na akce knihovny

Žádejte obec o záštitu, nechte starostu/starostku, relevantní zástupce obce nebo kraje participovat na pasování prvňáčků, na zahájení Univerzity třetího věku, či jiných akcích, pozvěte je do debaty. Dejte jim možnost být vidět mezi lidmi.

Udržujte korektní vztahy se zřizovatelem

Platí, že knihovna je z principu apolitická organizace, tedy že nenadržuje žádné politické straně ani osobnosti. To vám však nebrání hledat společná témata i na méně formální úrovni, zajímat se o to, co starost/ku či zastupitele zajímá, co jim přijde důležité v jejich pracovním a osobním životě.

Využijte předvolebního i povolebního období

Bezprostředně po volbách přivítejte nové vedení obce a nastavte vzájemné vztahy.

Využívejte toho že se politické strany mohou před volbami v knihovně prezentovat (může zde např. probíhat předvolební diskuse), držte se však politické neutrality.

Provažte akce v knihovně s činnostmi úřadu

Dejte jako knihovna úřadu prostor, aby prezentoval své projekty, či aby se zde děla například zasedání zastupitelstva a další aktivity.

Příklady:

  • představení projektu participativní rozpočet,
  • představení nových projektů a záměrů obce,
  • debaty s občany o tématech rozvoje obce.

Podílejte se na tvorbě strategických materiálů města

Aktivně se účastněte komisí, pracovních skupin a jednání týkajících se plánování kultury, ale i vzdělávání a sociálních služeb.

Bavte se o tom s dalšími řediteli a ředitelkami

Staňte se členy Sdružení knihoven.

Členové Sdružení jsou krajské, městské, vědecké, univerzitní i odborné knihovny, které spolupracují na rozvoji českého knihovnictví. Sdružení pořádá setkání a vzdělávací akce pro manažery knihoven a také největší knihovnickou akci v ČR – konferenci Knihovny současnosti.

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)