Chci vytvořit koncepci rozvoje knihovny

 

Vycházejte z potřeb daného místa a lokálního kontextu 

Můžete se inspirovat koncepcí knihovny v jiné obci podobné velikosti, ale tu bude vždy nutné přizpůsobit vaši specifickým podmínkám a kontextu.

Seznamte se se strategií rozvoje vaší obce (pokud existuje), případně i s dalšími strategiemi (kraje, resortů, apod.), hledat je můžete v Databázi strategií.

Do přípravy koncepce, pokud možno, zapojte od začátku i zřizovatele. Období platnosti koncepce můžete směřovat k trvání lokálních koncepcí a strategií.

Zmapujte si vaše místo a potřeby jeho obyvatel.

Jak si zmapovat potřeby svého místa?

Začněte tím, že si projdete kapitolu 4 Komunitní knihovnou krok po kroku (e-learning).

Další tipy pro začátek

Zjistěte, jaké jsou ve vaší obci komunity

 • Jsou ve vašem městě/ obci nějaká zájmová sdružení?
 • Kvůli čemu se u vás lidé potkávají?

Zobrazit celý nástroj

Zapojte své kolegy

Bude to pak i jejich koncepce, snáze ji přijmou za vlastní a budou spolupracovat na jejím naplňování. Vyjděte z toho, co již nyní vaše knihovna a kolegové umí a nabízí a snažte se to sladit s potřebami místa a jeho obyvatel.

Doporučujeme přitom využít služeb externího facilitátora/facilitátorky, který bude dbát na proces, zatímco knihovní tým se bude moci plně soustředit na obsah.

Zapojte kolegy

 • Navrhujeme služby – soubor pracovních listů; KISK
  Tento soubor pracovních listů vám pomůže samostatně realizovat workshop, v rámci kterého si můžete vyzkoušet rychlý průlet typickým procesem navrhování (designu) služeb. Sled aktivit by vás měl zároveň vést ke konkrétnímu návrhu nové nebo inovované služby. Pracovní listy jsou navrženy pro týmovou práci. Zobrazit celý nástroj

Zapojte uživatele (i neuživatele)

Využijete-li vhodné participativní nástroje a postupy, řeknou vám sami, jak by mohla knihovna ještě lépe naplňovat jejich potřeby. A možná díky tomu získáte nové uživatele.

Zapojte uživatele

 • Fokusní (i online) skupiny pro knihovny; KISK
  Metodika obsahuje praktický návod pro organizaci a vyhodnocení prezenčních i online fokusních skupin v prostředí knihoven s cílem zapojit zástupce jednotlivých cílových skupin jako zdroj informací pro rozhodování o směřování a službách knihovny.
 • Lepší služby (e-learning); KISK
  Kurz pro každého, kdo poskytuje služby a chce to dělat co nejlépe, inovativně, zodpovědně, bez rizika. Tak, aby byly služby lidem opravdu užitečné. Provedeme vás ověřeným procesem navrhování – designu – služeb.

Zobrazit celý nástroj

Navrhněte systém hodnocení naplňování koncepce

Ještě, než začnete, seznamte se s metodikami evaluace. Pomůžou vám sestavit koncepci srozumitelnou pro zřizovatele a takovou, jejíž naplňování budete moci průběžně hodnotit.

Koncepce může definovat i to, co už nadále knihovna dělat nebude (například proto, aby vznikl prostor pro nové aktivity, které více odráží potřeby místa).

V koncepci by měly být definovány prostředky a nástroje jejího naplňování, jejichž efekt je možné sledovat.

Pravidelné hodnocení, jak se vám daří naplňovat koncepci rozvoje knihovny, vaši vizi a poslání knihovny, vám pomůže se posouvat dál, motivovat svůj tým i jednat se zřizovatelem.

Sledujte dopady, evaluujte

 • Metodika evaluace kulturních organizací, MgA. Ing. Tereza Raabová, PhD.; NSZM
 • Metodika evaluace akcí knihovny, Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D.; KISK 2020
  První část metodiky obsahuje praktický návod pro knihovníky, jak postupovat při evaluaci akce pro veřejnost v knihovně. Ve své druhé části metodika obsahuje základy evaluačních postupů využitelných při zhodnocení organizace pro manažery knihoven.

Zobrazit celý nástroj

Máte zájem o větší podporu při vytváření koncepce vlastní knihovny?

Napište nám, co konkrétně vás zajímá, co by měla obsahovat.

Čeká vás rekonstrukce nebo výstavba nové knihovny?

Využijte metodickou podporu.

Metodická podpora pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Zobrazit celý nástroj