Chci využít Koncepci pro mou práci

Projděte si Koncepci a hledejte styčné body

Stáhněte si plnou verzi Koncepce a hledejte (klidně metodou Ctrl+F) klíčová slova, která jsou důležitá pro vaši práci.

Na stránce Tři pilíře koncepce naleznete zkrácenou a plnou verzi a příklady naplňování koncepce v konkrétních knihovnách.

Využijte Koncepci jako podklad pro vaši argumentaci měli bychom to dělat, protože je to v Koncepci.

Zapojte kolegy a vedení

Domluvte si pracovní schůzku se svým vedoucím.

Pokud na to nechcete zůstat sami, dejte kolegům příležitost se podle svých možností a zájmů zapojit.

Zapojte kolegy

 • Navrhujeme služby – soubor pracovních listů; KISK
  Tento soubor pracovních listů vám pomůže samostatně realizovat workshop, v rámci kterého si můžete vyzkoušet rychlý průlet typickým procesem navrhování (designu) služeb. Sled aktivit by vás měl zároveň vést ke konkrétnímu návrhu nové nebo inovované služby. Pracovní listy jsou navrženy pro týmovou práci. Zobrazit celý nástroj

Navrhněte, co by vaše knihovna mohla dělat

Vycházejte z potřeb daného místa a lokálního kontextu. Zmapujte si nejdříve váš terén. Jak na to, vám napoví například:

 • Komunitní knihovnou krok po kroku (e-learning); KISK
  Kurz pro všechny knihovníky, kteří chtějí pracovat komunitně. Pro komunitní knihovníky, kteří právě začínají, i pro ty zkušené, kteří hledají nové podněty pro svou práci.

Inspirujte se u nás nebo v zahraničí.

Kde se inspirovat?

Zobrazit celý nástroj

Inspirujte se v zahraničí

Stručný přehled stránek s inspirací z knihoven v zahraničí.

 • Mezinárodní spolupráce knihoven – přehled odkazů na webu Informace pro knihovny
 • Library Planet
  A crowdsourced travel guide for libraries of the world meant to inspire library travelers to open the awesome book that is our world of libraries, cities and countries.

Zobrazit celý nástroj

Sledujte a publikujte v knihovnických médiích

Přehled knihovnických (a příbuzných) periodik ČR a SR naleznete na webu ipk.nkp.cz.

Zapojte ty, kterých se to týká.

Zapojte uživatele

 • Fokusní (i online) skupiny pro knihovny; KISK
  Metodika obsahuje praktický návod pro organizaci a vyhodnocení prezenčních i online fokusních skupin v prostředí knihoven s cílem zapojit zástupce jednotlivých cílových skupin jako zdroj informací pro rozhodování o směřování a službách knihovny.
 • Lepší služby (e-learning); KISK
  Kurz pro každého, kdo poskytuje služby a chce to dělat co nejlépe, inovativně, zodpovědně, bez rizika. Tak, aby byly služby lidem opravdu užitečné. Provedeme vás ověřeným procesem navrhování – designu – služeb.

Zobrazit celý nástroj

Vyjeďte na stáž

Získejte zkušenost z jiné knihovny, která se zabývá tématy, které vás zajímají, nebo si domluvte stáž v jiné organizaci a získejte vhled do tématu z odlišné perspektivy.

Jděte na stáž do jiné knihovny

Systém pro stáže v knihovnách zatím není v českém knihovnictví jednotně ustanoven a každá knihovna si stáže řeší po vlastní ose. 

Chcete návod, jak na to?  Napište nám, co konkrétně vás zajímá.

Zobrazit celý nástroj

Seznamte se s knihovnickými organizacemi a zapojte se do nich

Budete moci čerpat informace a know-how z celé knihovní sítě.

Přehled knihovnických organizací

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
  SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Proč být členem SKIPu?
 • Sdružení knihoven ČR
  SDRUK reprezentuje sebevědomé knihovny, které jsou pilířem demokratické, vzdělané a kulturní společnosti. Podporuje jejich spolupráci, přináší inspiraci a zaštiťuje projekty celostátního významu. Soustřeďuje se na podporu managementu knihoven, vytváření pozitivního legislativního prostředí a na marketing služeb. Je přirozeným partnerem zahraničních knihovnických institucí a spolků. Přidejte se, staňte se členem. Strategie SDRUK ČR 2022+
 • Ústřední knihovnická rada
  je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
  Asociace knihoven vysokých škol ČR usiluje o rozvoj a kvalitu českých vysokoškolských knihoven. Zastupuje vysokoškolské knihovny při koncepčních jednáních na národní i mezinárodní úrovni. Vytváří základnu pro spolupráci s cílem zvýšit otevřenost, horizontální prostupnost, kvalitu a efektivitu nabízených služeb. Své aktivity opírá o strategické dokumenty každé členské univerzity a vytváří vhodné podmínky pro posílení a rozvoj jak stávajících, tak nových kompetencí vysokoškolských knihoven.

Další Spolky, sdružení, konsorcia knihoven České republiky a příbuzných institucí na webu Informace pro knihovny.

Chybí vám/nám tu něco?

Zobrazit celý nástroj

Využijte knihovnické komunikační kanály pro radu, sdílení a propagaci vašich myšlenek a nápadů.

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)