Rubriky
Aktuálně Mediálka

#doknihovny.eu

K Mediální gramotnosti, tématu jemuž se knihovny věnují v letech 2023 a 2024, vznikl mimo jiné také web doknihovny.eu. Účelem webu není převážně informovat (jako je tomu v případě tohoto webu, na kterém jsou shromážděny potřebné informace a odkazy), ale poskytnout doplňkové materiály, které by se mohly hodit knihovnám, které se Mediální gramotnosti rozhodly aktivně věnovat. Web obsahuje různě využitelné grafické materiály, generátor plakátů a v budoucnu bude také obsahovat online hru Dreamlike.

Co přesně tedy web knihovnám nabízí?

1. Plakáty k tisku

Na webu je ke stažení 7 plakátů k tisku, z nichž každý obsahuje nějaké poutavé heslo. Účel „claimů“ na plakátech je přilákat pozornost návštěvníka knihovny a přimět ho se zamyslet. Některá hesla, jako např. „podpořit jistoty“ odkazují k často užívaným slovním spojením, která se mohou stát dvojsečnými zbraněmi, např. vycházejí-li z úst politiků. I přesto, že „podpořit jistoty“ v sobě neobsahuje negativní sdělení, v mnohých z nás může podobné stanovisko vyvolat hořkost spojenou s minulou zkušeností. Co znamenají „jistoty“ v podobném stanovisku a co nám vyskočí v hlavě po přečtení podobného hesla? Co se podobnými výroky snaží sdělit např. politici či propaganda? Hlavním účelem těchto plakátů je přimět nás se po jejich přečtení zastavit a zamyslet se třeba i nad tím, jak přemýšlíme o heslech podobného typu v každodenním životě a zdůraznit důležitost kritického myšlení a zvážení možných významů zdánlivě jednoduchých slov. Kritické myšlení jde ruku v ruce s Mediální gramotností stejně jako digitální doba, některá další hesla proto odkazují k našim internetovým návykům. Co se nám asi snaží  naznačit sdělení  „objímat místo lajkovat“?

Plakáty jsou vhodné pro barevný tisk ve formátu A4 nebo A3 a jejich využití závisí na jednotlivých knihovnách, získaná pozornost návštěvníka může být následně přesměrována k akci, kterou knihovna pořádá v rámci tématu Mediální gramotnosti nebo např. k seznamu titulů vybrané literatury.

2. Plakáty v digitální podobě a prvky pro sociální sítě

Plakáty s claimy jsou ke stažení také v digitální podobě spolu s grafickými prvky pro sociální sítě.

Tyto prvky můžete využít např. na Facebooku nebo jiných sociálních sítích.

3. Šablonu prázdného plakátu

Dále je zde ke stažení také prázdný plakát v podobném grafickém provedení, který je nevyplněný a neobsahuje žádná hesla. Záleží tak zcela na knihovnách, co si do volných polí po jeho vytisknutí doplní. 

4. Generátor plakátů

Pozornost si zaslouží také generátor plakátů, který umožňuje do navržených prázdných polí doplnit informace ke konkrétní akci ještě před tiskem. Dá se tak stáhnout už kompletně hotová pozvánka na akci.

Po vyplnění přednastavených polí si můžete plakát stáhnout ve formátu JPEG / PDF nebo ho rovnou vytisknout.
Výsledný plakát může vypadat třeba takto. Nalákal vás na seminář Digitální služby státu v knihovnách?

5. Hru Dreamlike ke stažení a k tisku 

Kromě propagačních materiálů je na webu ke stažení také hra Dreamlike, za kterou stojí studenti oborového studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Hra je jedním z výstupů prvního roku projektu Mediální gramotnost v knihovnách realizovaného v rámci grantového programu VISK1 Ministerstva kultury ČR.

V deskové hře hráči rozplétají záhadu v prostředí futuristické knihovny a hra se jim tím snaží zábavnou formou přiblížit práci s informacemi a upozornit na potřebu kritického pohledu.  Ke stažení je kompletní hra, která se skládá z  Gamebooku s návodem k hraní hry a z hracích karet. Web obsahuje také návod jak správně vytisknout a složit Gamebook a jak nařezat karty, aby byla hra připravena k použití.

Momentálně probíhá testování hry na středních školách a v plánu je i její testování mezi dospělými. Někteří z vás ale už možná měli možnost setkat se s ní na akci Mediálka hrou, která proběhla v srpnu v Městské knihovně v Praze, kde bylo možné si hru vyzkoušet.

6. Připravuje se: hra Dreamlike online

Kromě tištěné verze hry Dreamlike je také v přípravě její online podoba, která bude na webu rovněž dostupná.

Zmíněné prvky určitě stojí za pozornost, prohlédněte si je na webu #doknihovny.eu a zvažte, zda některý z nich nevyužijete ve vaší knihovně!

Na vzniku webu a materiálů (především na jejich obsahové stránce) spolupracovaly Lenka Hanzlíková (Městská knihovna v Praze) a Tereza Lišková (Nadace OSF) a za vizuální stránkou projektu stojí grafik Ryska.