Rubriky
Aktuálně

Doporučení pro knihovní legislativu a politiku v Evropě

Na konci roku 2023 vyšel překlad dokumentu Doporučení Výboru ministrů členským státům pro knihovní legislativu a politiku v Evropě CM/Rec (2023) 3. Toto doporučení bylo schváleno Radou Evropy v březnu roku 2023 a doporučeno k realizaci ministrům kultury členských zemí. Nyní je již dostupný český překlad zajištěný Národní knihovnou.

Většina bodů tohoto doporučení je již obsažena v knihovním zákoně 257/2001 a v Koncepci knihoven na léta 2021-2027, i tak může být dokument pro české knihovny užitečný. Přináší novou iniciativu týkající se například půjčování e-knih, udržitelného rozvoje, autorského práva či krizového řízení. Knihovnám může posloužit při propagaci, advokacii, jednání  se zřizovateli nebo při vytváření koncepčních materiálů.

Kompletní text doporučení je dostupný na internetových stránkách Informace pro knihovny nebo na webu EBLIDA.